Модернизирани трамваи за град София

Общата стойност на проекта е 3'000'000 швейцарски франка, от които швейцарската страна участва с 2'550'000 швейцарски франка или максимум 85% от общите разходи по проекта. Тези разходи включват директните плащания към BVB за закупуване на трамваите, транспортните разходи, обучението и управлението на проекта, както и 85% от изследването на различните форми на мобилност мобилност и/или мерките за изпълнение на препоръките му, разходите за одит и публичност, другите и непредвидените разходи по проекта.

Столична община участва с 15 % (60’000 швейцарски франка) - разходи за изследване на различните форми на мобилност и / или мерките за изпълнение на препоръките му, с цел да се подобрят публичните транспортни услуги в град София.

 „Столичен електротранспорт” ЕАД участва с 15 % (390'000 швейцарски франка), съответстващи на стоките, които трябва да бъдат закупени на място или предоставени в натура, плюс 15% от другите и непредвидените разходи. Закупените на място или предоставени стоки включват резервните части за прегледи, инструменти и оборудване за работното помещение, разтоварването на трамваите в София и адаптацията на трамваите, контактната мрежа и релсовия път в София. Ако общата стойност на тези доставки и услуги не достигне определеното участие на „Столичен електротранспорт” ЕАД (CHF 390'000), разликата може да бъде покрита чрез друго участие на „Столичен електротранспорт” ЕАД, включително участие в натура.

Чрез реализирането на проект „Модернизирани трамваи за град София” се подобрява качеството и достъпността на услугите в обществения транспорт на град София, чрез дарението и доставката за ”Столичен електротранспорт” ЕАД  на до 28 модернизирани трамваи Ве 4/6 S S от Базелската транспортна компания (BVB) и чрез провеждане на проучване на мултимодалната мобилност от Столична община.

Всяка мотриса разполага с общо 215 места за пътници. Трамваите са основно модернизирани през периода 1998-2002 г., като им е монтирана средна нископодова част, за да са достъпни за хора с увреждания и майки с детски колички.

Чрез пускането в експлоатация на тези трамвайни мотриси се подобрява: а) надеждността на трамваите;  б) комфорта на пътниците и водача; в) достъпността на трамваите за хора с увреждания и майки с колички, благодарение на нископодовата част.

 

Изпълнителна агенция

Инж. Евгений Ганчев

Ръководител на екипа за управление на проекта

от страна на „Столичен електротранспорт” ЕАД

ул. "Подполковник Калитин" 30

България

Тел. +359 2 931 80 85                              

http://www.elektrotransportsf.com/

 

Г-н Дончо Барбалов

Ръководител на екипа за управление на проекта

от страна на Столична община

ул. „Московска” № 33

София 1000

България

http://www.sofia.bg/

 • 28 трамваи са приспособени към използваното в София междуресие 1009 мм и са в експлоатация по линии 8, 11 и 12 на „Столичен електротранспорт“ ЕАД;
 • 150 ватмани на „Столичен електротранспорт“ ЕАД са обучени да управляват трамваи Be 4/6 S;
 • 80 работници по поддръжката на „Столичен електротранспорт“ ЕАД са обучени на трамваи Be 4/6 S;
 • Доставени и монтирани са нови електромеханични подемни крикове, оборудване за диагностика и др. за работните помещения за ремонт на трамваите;
 • Доставени резервни части;
 • От Столична община е извършено преброяване на пътниците, ползващи обществения транспорт в София - 2018 г.;
 • Ежедневна употреба на базелските трамваи  - около 1560 пътници за 1 трамвай на ден (общо около 16 милиона пътници са използвали базелските трамваи през 2018 г.);
 • На свое заседание от 27.06.2019 г. Столичен общински съвет прие План за устойчива градска мобилност, който задава основните насоки за устойчиво развитие на мобилността в град София до 2035 г.:

  План за устойчива градска мобилност на Столична община
  Приложения към плана за устойчива градска мобилност
  Карти към плана за устойчива градска мобилност
 • Доклад за преброяване на пътниците

Базелска транспортна компания (BVB).