Противодействие престъпления свързани с трафик на моторни превозни средства (МПС)

През последните десет години България се превърна по-малко в крайна дестинация и повече в транзитен път за крадени моторни превозни средства (МПС) към страните от бившия Съветски Съюз, Близкия Изток и Африка. В самата България кражбата на коли остава сериозен проблем въпреки лекия спад наблюдаван през последните години.

С присъединяването на България към Шенгенското споразумение, страната ще се изправи пред нарастващи задължения по отношение на международното сътрудничество в борбата с трафика на МПС.  Проектът цели да подготви България за изпълнението на тези предстоящи нови задължения чрез увеличаване на капацитета на страната за сътрудничество по случаи с трафик на МПС. Проектът цели фиксираната система за видео наблюдение на пътната мрежа  да се допълни с монтирани в полицейски коли видео камери за разпознаване на регистрационни табели. Така системата ще позволява възможно най-високо ниво на съвпадения с базата данни на Интелпол, Шенгенската информационна система, СИРЕНЕ и националната база данни за крадени МПС.

Основната цел на проекта е да подкрепи България в процеса на присъединяване към Шенгенското споразумение и в посрещането на правните задължения в областта на борбата с транграничната престъпност съгласно Прюмския договор. Чрез проекта, България следва да увеличи нивата на идентифициране/връщане на МПС-та обект на трафик.

Извършените или предстоящи дейности по проекта включват:

  • Организирани експертни посещения на български полицаи в кантоналната полиция на Нюшател и кантоналната полиция на Женева с цел запознаване с швейцарските опит и процедури в системата за автоматично разпознаване на регистрационни табели на МПС;
  • Организиране на експертни срещи за определяне на необходимостите на системата  за автоматично разпознаване на регистрационни табели на МПС;
  • 33 полицейски коли са оборудвани със скенери за идентифициране на регистрационни табели на МПС и са разработени технически решения за свързването на скенерите с полицейската база данни;
  • Провеждане на тръжна процедура за оборудване за физическа проверка на МПС обект на трафик;
  • 80 полицейски служители обучени в най-новите техники за разкриване на МПС обект на трафик.

 

Изпълняваща институция

Главна дирекция Национална полиция

Свилен Трифонов

Бул. Александър Малинов №1, София 1715

Тел.: 02 982 86 56

Резултатите по проекта включват:

  • 33 полицейски коли са оборудвани с мобилни камери за разчитане на регистрационни табели и за идентифициране на съвпадения на откраднати МПС в полицейската база данни;
  • Полицейските служители работещи в сферата на превенцията и борбата с престъпления свързани с трафик на коли са обучени и екипирани с необходимото оборудване;
  • Създадени са нови процедури за справяне със „съвпаденията” в полицейската база данни за откраднати МПС

Швейцарски партньор:

Кантонална полиция - Нюшател, Швейцария

Кап. Ален Содан (Началник Пътна полиция)

Rue des Poudrières 14
2002 Neuchâtel
Тел: +41 32 889 95 70
Email : Alain.Saudan@ne.ch