Изграждане на капацитета на експерти по криминалистика

Модерните криминалистични разследвания все повече изискват сложни високотехнологични инструменти и технологии за събиране, изследване и съхранение на материални следи от мястото на престъплението. След влизането в сила на нов Закон за МВР през 2006г. съгласно който полицията беше демилитаризирана, капацитетът на криминологията прогресивно укрепва. За да достигне европейските стандарти и да постигане целите заложени в Националната стратегия за борба с престъпността, Академията на МВР одобрява програма за модернизиране както на обучението по криминалистика и криминология, така и на техническото криминалистично оборудване. Това ще позволи да се отговори на нарастващите изисквания за научни доказателства при наличие на престъпление, както и да се постигне спазване на европейските стандарти EA ISO/IEC 17025 в областта на криминалните разследвания.

Целта на проекта е да подпомогне България за присъединяването й към Шенгенското споразумение и за посрещане на задълженията на страната по договора от Прюм относно обмяната на информация. Основните специфични цели са:

 • Модернизиране на обучението по криминалистика в съответствие с най-добрите европейски практики;
 • Повишаване на капацитета на криминоложките лаборатории на МВР както за събиране и изследване на физически доказателства от местопрестъплението чрез най-модерна технология, така и за придобиване на необходимата акредитация за международен обмен на данни.

 

 Проектът включва следните дейности:

 • Провеждане на уъркшопи за разработването на два наръчника по криминалистика и криминология през 2015г. съвместно с швейцарски експерти от университета в Лозана;
 • Пълно ревизиране на обучението по криминалистика и криминология през 2015г. след серия от лекционни курсове, работилници и обмяна на визити с швейцарски експерти;
 • Реновиране на няколко помещения и превръщането им в център за експертно обучение на криминолози в Академията на МВР от 2017г.;
 • Придобиване и инсталиране в обучителня център на Академията на МВР на високоспециализирано оборудване – различни видове микроскопи и машина за ДНК анализ;
 • Продължаващо обучение на 121 студента, които ще завърщат през 2019 г. и ще получат диплома по криминология;
 • Ревизиране на работните процедури с цел придобиване на акредитация за анализ на ДНК позволяваща международен обмен на информация.

 

Изпълняваща институция

Академия на МВР
бул. „Александър Малинов” №1, София

доц. Иван Видолов
Тел.: +359 29829213

Институт по криминалистика и криминология (НИКК)

Веселин Петров (зам. Ръководител проект)

Email: vpetrov.27@mvr.bg

 

Основните резултати по проекта включват:

 • Изградена нова мултидисциплинарна криминалистична лаборатория към МВР с модерно оборудване за обучителни цели;
 • Приета нова обучителна програма разработена съвместно с швейцарски експерти по криминология от Университета в Лозана;
 • Експертните служби по криминология в МВР на централно и регионално ниво отговарят на изискването за сложни криминалистични анализи и работят в съответствие с европейските норми.

Швейцарски партньор

Лозански университет

Факултет по право, криминология и публична администрация

Проф. Кристоф Шампо

Batochime - Quartier Sorge
CH-1015 Lausanne, Switzerland
Phone : +41 (0)21 692 46 29
Email : christophe.champod@unil.ch