ЗДРАВИ НА РАБОТНОТО МЯСТО: Трансфер на стандарти и практики за здравословна работна среда

В рамките на проекта Българо-румънската търговско-промишлена палата и Health promotion - Switzerland работиха съвместно с цел разпространение на швейцарски експертен опит в здравния мениджмънт на работното място. Ключов елемент от проекта беше адаптирането за България на критериите за въвеждане от местните фирми на швейцарската марка Friendly Work Space Label® – доброволен стандарт, присъждан в Швейцария на компании със значителни постижения в създаването на здравословна работна среда. Проектът популяризира методики, които са не само грижа за физическото здраве на служителите, а и ги мотивират да станат по-съпричастни, по-инициативни, по-лоялни, а работодателите по-загрижени, по-аналитични и благодарни към труда на хората си. Проектът създаде широка платформа за партньорство и споделяне на опит за управление на здравето при работа, която може да бъде надграждана и доразвивана с цел въздействие за промяна в мисленето и ангажираността на всички нива за постигане на „физическо, психическо и социално благополучие“, както Световната здравна организация определя здравето.

Идеята на проекта беше да се извърши трансфер на ноу-хау и експертен опит в здравния мениджмънт и профилактика на здравето на работното място от Швейцария чрез адаптиране и пилотно тестване на политики, практики, и стандарти за управление на здравето, основани на швейцарския опит. Целта беше да се популяризира в България, че проблемите на здравето и безопасността на работното място не са свързани само с намаляване на инцидентите и физическите рискове, а с това всички заинтересовани страни да работят съвместно за постигане на “щастие“ на работното място. Това неминуемо ще доведе до икономически ползи от подобрената мотивация на служителите, съответно по-добро качество и по-висока производителност, както и позитивен имидж на работодателя като социално отговорна компания.

 

BGN 152 479

Безвъзмездна помощ: CHF 85 635.10

Съ-финансиране: BGN 15 796.82

 

Изпълнителна агенция

БЪЛГАРО-РУМЪНСКА ТЪРГОВСКО ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА

Елеонора Иванова – мениджър на проекта

Тел. 082 507 606

Ел. поща: e.ivanova@brcci.eu

www.brcci.eu

В рамките на проекта беше адаптирана  и подготвена за въвеждане в българските компании швейцарската марка Friendly Work Space label (FWS®) - доброволен стандарт за фирми, които прилагат здравен мениджмънт на работното място и покриват определени за целта критерии. Беше проведена широка информационна кампания сред над 1000 български фирми с цел популяризиране на швейцарския модел, който показва, че ефективните мерки не са непременно скъпи и организационно сложни; много от тях могат да бъдат лесно приложени в българските компании. Беше създадена информационна платформа за споделяне на опит; бяха обучени 7 български експерти които са в състояние да помогнат на мениджърите да изградят специализирани познания в областта. В края на проекта 3 компании бяха тествани, като две от тях успяха да покрият критериите, за да носят марката FWS®. Проектът изгради и широка партньорска мрежа за съвместна работа за насърчаване на здравето в работната среда.

 Уеб-сайт на проекта: http://health.brcci.eu

Промоционално филмче: https://www.youtube.com/watch?v=9B6-B-cT9so

 

Да си „здрав“ на работното място означава и да си „щастлив“

HEALTH PROMOTION SWITZERLAND

Thomas Mattig - Director

Тел: +41 31 350 04 04

Тел: +41 31 368 17 00

Ел. поща: thomas.mattig@promotionsante.ch

www.gesundheitsfoerderung.ch