Швейцарско-българско сътрудничество за намаляване на проблема с употребата на наркотици и ХИВ в затвора

Проектът адресира една неглижирана сфера и една двойно уязвима и стигматизирана група – хората, зависими от наркотици, които се намират в затвора. От една страна проектът се стреми да провокира вниманието на институциите към тези хора и техните нужди, като работи за по-добри политики. От друга страна, той предостави директни услуги на целевата група в Софийския затвор, насочени към здравно образование и рехабилитация. В продължение на две години екипът на проекта, който включваше две български и една швейцарска организация, разработи пилотна услуга за рехабилитация и намаляване на вредите от употребата на наркотици в софийския затвор. Паралелно с това широк кръг от професионалисти от българските затвори получиха обучение по отношение на специфичните нужди на употребяващите наркотици и се запознаха с опита на Швейцария с тази сфера. Общата цел на проекта е да се подобри политиката, здравните и рехабилитационни услуги за употребяващите наркотици в системата на българските затвори, чрез интензивно швейцарско-българско сътрудничество на институционално и неправителствено ниво.

Специфичните цели са следните:

  1. Да се подобри политиката по отношение на правоприлагащата система и употребата на наркотици в България, чрез учене от швейцарския опит;
  2. Да се повиши капацитетът на българските професионалисти в неправителствените организации и системата на затворите с цел подобряване на рехабилитационните услуги за употребяващите наркотици, лишени от свобода;
  3. Да се развие и приложи пилотен модел на здравно-социална услуга за употребяващите наркотици в ЗОЗТ Кремиковци към Софийския затвор;
  4. Да се засили и поддържа националното и международно сътрудничество между неправителствените организации и държавните институции в областта на употребата на наркотици и правоприлагащата система.

 

BGN 386 345.76

Безвъзмездна помощ: CHF 212 013.18

Съ-финансиране: BGN 38 634.57

 

Изпълнителна агенция

Фондация „Инициатива за здраве“

Анна Любенова – координатор

София, ул. Тодор Каблешков 52, тел 02 955 04 72

Email: sofianep@initiativebg.org

www.initiativeforhealth.org

В рамките на проекта се реализираха две програми, насочени към зависими от наркотици в Софийския затвор – програма за здравно обучение, която обхвана 397 лишени от свобода и рехабилитационна програма, която работи с 90 лишени от свобода, които имат проблеми с употребата на наркотици, Тези хора получиха възможност за продължителен, доверителен терапевтичен контакт в трудните условия, в които се намират. Мнозина от тях получиха информация за това как да се предпазват от ХИВ, хепатит и туберкулоза, от свръхдоза и сексуално предавани инфекции. Получиха добро отношение, възможност за групова работа и за лидерска изява.

От друга страна 40 професионалисти от системата за изпълнение на наказанията получиха обучение за работа с хората с наркотична зависимост. Работещите в Софийския затвор социални работници бяха подкрепени от професионалисти в справянето с една от най-трудните групи затворници, чиито проблеми рядко се адресират адекватно от системата. Благодарение на Българо-швейцарското сътрудничество, Контакт Нетц и „Инцииатива за здраве“ ще продължат партньорството си в нов тригодишен проект, насочен към изграждане на общински капацитет за здравна превенция сред уязвими групи.

 

„В дългосрочен план хората, употребяващи наркотици, трябва да бъдат лекувани в извънболнични условия и да влизат в затвора само за престъпления, които не са свързани с наркотиците. Това ще бъде по-ефикасно и по-евтино за обществото... Трябва да можем да отправим очите си къв звездите и от друга страна, да останем с краката си на земята.“

Якоб Хубер, Директор на Контакт Нетц – Швейцария по време на. Заключителна конференция по проекта

Независима оценка на интервенциите сред лишените от свобода показа, че сред участниците в рехабилитационната програма се регистрират позитивни промени като намалена тревожност, подобрена адаптация, подобрена социална ангажираност и самоконтрол, а сред участниците в обучителната програма преобладава нагласата, че програмата ще има трайно влияние върху тяхното поведение.

Сдружение „Проект Пеперуда София“

Ясен Алиманов

София, ул. Граф Игнатиев 7-Б, тел. 0877 521 830

http://www.ppsbg.org/

 

Контакт Нетц (Contact Netz) – Швейцария

Jakob Huber

Bern, Monbijoustrasse 70, Postfach, tel. +41 31378 22 20

Email: info@contactmail.ch

http://www.contactnetz.ch/