Разширяване използването на съвременните инструменти на пряката демокрация на местно ниво чрез българо-швейцарско сътрудничество

През 2013 г. започнахме изпълнението на проекта, вярвайки, че качеството на демокрацията, би могло да се подобри, единствено когато ефективно  се използват механизмите, които позволяват активното гражданско участие.  Знаехме, че швейцарският опит е безценен, и именно опирайки се на него, успяхме да достигнем до над 1000 души  в 14 български общини, в които проведохме дискусии, обучения, срещи и фокус групи.  Беше от особена важност да покажем,  че референдумите и другите инструменти за гражданско участие са приложими на местно ниво в България и демонстрирахме как те биха могли да работят.  Допринесохме за зараждане на интерес към пряката демокрация, като път към решаването на важни местни проблеми. И неслучайно, от началото на 2014 г., в  България бяха инициирани и/или проведени 11 местни референдума, включително и в общини, в които нашият екип работи. Проектът цели създаването на българско-швейцарско партньорство на база на швейцарския академичен и практически опит в използването на пряката демокрация и други инструменти за гражданско участие, които са приложими на местно ниво в България.

 

BGN 371 913.58

Безвъзмездна помощ: CHF 209 712.56

Съ-финансиране: BGN 37 191.35

 

Изпълнителна агенция

Фондация „Европейски институт”

гр. София,ул. Г. С. Раковски 101,

тел.:+ 359 2 988 64 10 ; факс + 359 2 988 64 10;

office@europe.bg;

www.europeaninstitute.bg/

Ръководител на проекта: Любов Панайотова

Проектът допринесе за това структурите на гражданското общество и местните власти да започнат по-активно да използват на практика инструментите на пряката демокрация за решаване на наболели ежедневни проблеми. В рамките на проекта бяха разработени сравнителен анализ, Наръчник на активния гражданин, обучителни материали; проведени 14 местни дискусии, 7 фокус групи, 7 обучителни семинари, 7 заключителни срещи и международна конференция.

Център за пряка демокрация към Цюрихския университет

Кютигерштрасе 21

5000 Арау, Швейцария

Тел: +41 (0)62 836 94 33; Факс: +41 (0)62 836 94 33

www.c2d.ch

Лице за контакт: д-р Уве Сердюлт