Представяне на Швейцарска музика и други аспекти на съвременната Швейцарска култура в България

Целта на проекта бе да представи швейцарската класическа музика, както и други аспекти на съвременната швейцарска култура в България. Проектът също повиши капацитета на българската организация за изпълнение на проекти чрез усвояване на ноу-хау от швейцарския партньор в сферата на съвременните управленски практики и създаването на нови сценични произведения в некомерсиалните музикални жанрове. Целевата група на проекта бяха професионални композитори, обучители и музиканти от двете държави, както и широката общественост, заинтересована от съвременна класическа музика.

Създаването, поставянето на сцена и промотирането на нови музикални жанрове: камерни оркестри, камерна инструментална и вокална музика чрез написването на нови музикални произведения и тяхното премиерно представяне в България беше осъществено от екип, съставен от швейцарски и български професионални композитори, преподаватели и музиканти. Бяха проведени и интервюта с водещи специалисти относно швейцарската историческа музика като част от работилницата за “Съвременните практики в управлението на сценичното създаване и изпълнение на нови некомерсиални музикални жанрове”.

Бяха публикувани и разпространени книга и фотоалбум, съдържащи най-важните аспекти на проекта, както и придружаващите ги нотни сборници. Бяха осъществени следните основни дейности:

 • композиция на нова музика от професионални композитори от България и Швейцария
 • организиране на премиерни концерти в 5 български града, представящи новосъздадената музика
 • провеждане на работилница с изтъкнати лектори от Швейцария
 • публикуване и разпространение на книга с фотоалбум и CD с новосъздадената музика


ЦЕЛИ И ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА ПРОЕКТА

Въвеждането на нов за България интегриран подход при създаването и изпълнението на нова музика, който включва: композирането на нова музика от швейцарски и български композитори в следните некомерсиални жанрове: музика за камерни оркестри, камерна инструментална и вокална музика; представянето на нови творби на премиерни концерти със свободен вход за публиката в пет български града; придобиването на нови знания и умения чрез организирането на тематична работилница и изнасянето на лекции на историческа тематика.

Проектът имаше ясно установен ефект върху доста специфична публика – хора, любители на класическата музика, музиканти и представители на академичните среди.

 

ДАННИ ЗА КОНТАКТ

Сдружение „АРТТО София пее“, гр. София

Адрес: гр.София, ул.„Гео Милев“, № 125

Тел.: +359 888 136 988; факс:+359 2 829 21 19

E-mail: tomiart2002@yahoo.com

Ръководител на проекта: Томи Йовчев

ПОСТИГНАТИ РЕЗУЛТАТИ И ИНДИКАТОРИ

1: Нова музика, написана от швейцарски и български композитори.

Наемане на български и швейцарски композитори да създадат 16 нови творби – 4 творби за камерен оркестър и 12 инструментални творби за камерно изпълнение:

Български композитори:

 • Албена Петрович - Други врати;
 • Ангел Николов – Българска селска сюита;
 • Борислава Танева – Почит към Александър Танев;
 • Емелина Горчева – Триминиатюрна Фантазия;
 • Георги Арнаудов – Партита;
 • Кирил Илиевски – Ларго&Алегро;
 • Константин Илиевски – Трио за кларинет в А строй, виолончело и пиано;
 • Явор Димитров – Соната-Импресия.

Швейцарски композитори:

 • Alexandre Mastrangelo – Сюита;
 • David Sonton – Schwarze Engel;
 • Genevieve Billeter – Соната в две части;
 • Junghae Lee – Ритмична поема;
 • Martin Jaggi – Gharra;
 • Michele Rusconi – Отворен път;
 • Valentine Mercier – Litoria;
 • Victor Cordero – La Maniere Universelle De M. Desargues;

2: Изнесени премиерни концерти със свободен вход в пет български града – петте концерта бяха в следните градове: Видин, Добрич, Ямбол, Благоевград, София. Имената на концертните зали и броят зрители са съответно:
Видин – Зала на Видинската филхармония – около 100 зрители;
Добрич – Огледална зала “Нели Божкова” – над 150 зрители;
Благоевград – Аула на Американския университет в България – концертът бе посетен от над 200 зрители, музиканти и студенти;
Ямбол – Зала на Читалище “Съгласие” – около 130 зрители и музиканти;
София – Концертна зала на Националната музикална академия “Панчо Владигеров” – посетен от над 320 композитори, мениджъри, преподаватели, студенти и зрители;

3: Проведена работилница в София – в нея участваха над 50 музиканти, композитори и преподаватели

4: Издадени и безплатно разпространени книга и  фотоалбум за проекта – книгата бе отпечатана и разпространена между композитори, музиканти и гости на работилницата.

Проектът бе специално насочен към предизвикателството, свързано с подкрепата за музикалните традиции и култура в условията на преход. Чрез търсенето на композитори за написването на творбите, проектът създаде достатъчно "шум" в музикалните среди. Сътрудничеството между двете страни беше популяризирано чрез метода "от уста на уста", който е може би най-надежден за постигането на проектните цели. Дори чрез самото наемане на композиторите, които трябваше да създадат творбите, музикалните среди започнаха трескаво да обсъждат темата на проекта. Така, дори преди обявяването на датите на концертите, много от представителите на музикалните среди знаеха за проекта и го обсъждаха с интерес. Швейцарското "ноу-хау" за писане на нова музика в некомерсиални жанрове бе допълнително популяризирано при избора на музиканти и солисти за изпълнение на творбите по време на концертите. Последният концерт, проведен в София, в Концертната зала на Националната музикална академия "Панчо Владигеров", беше посетен от повече от 320 композитори, членове на управителния състав на Музикалната академия, академични преподаватели, учители, студенти, представители на музикалната общност и граждани. В музикалните среди това събитие бе определено като "събитие на годината". Работилницата в София, в която Junghae Lee и Martin Jaggi представиха швейцарското ноу-хау за създаване, сценично представяне и промотиране на некомерсиални жанрове, беше проведена в залата на "съюза на българските композитори" и предизвика голям интерес от страна на композитори, ученици, учители, музиканти, журналисти и граждани на столицата.

Швейцарско-българска асоциация за култура