Подобряване на законодателната среда за пряка демокрация в България чрез българо-швейцарско партньорство

Цели на проекта:

Идентифициране на ключовите проблеми и решения за подобряване на законодателството за пряко участие в България с използване на опита на Швейцария и застъпнически действия за законодателна промяна

Резултати и индикатори за постигането им:

  • Визия за бъдещето на прякото участие – оценка за състоянието, Зелена книга за напредъка му;
  • Обществена информираност чрез консултации, издания, конференция, застъпническа мрежа, законодателна промяна
ДАННИ ЗА КОНТАКТ

Изпълняваща агенция

Българско сдружение за насърчаване на гражданската инициатива

Адрес: гр. Бургас 8000; ул. “Хан Аспарух” № 41

Тел.: +359 899 145 652

E-mail: bsngi@initiative.bg, bsngi-ngo@mail.bg

Website: www.initiative.bg

Ръководител на проекта: Даниела Божинова

Център за демокрация - Арау