Движете се (напред) с нас

Проектът „Движете се (напред) с нас” цели въвеждане на подхода на психосоциалното развитие на децата чрез движение, игри и спорт (MGS). Той се основава на учене чрез опит и активно включване на сегрегирани ромски деца в MGS дейности. Ключовите дейности в проекта се основат на играта и креативността, които са централни за живота на децата и те са основни инструменти за тяхното физическо, ментално, емоционално, социално и културно развитие. Те правят възможно научаването на много неща и им дават смисъл на живота. Като основни начини за изразяване при децата, те им позволяват да се освобождават от определено напрежение и емоции, както и им помагат да преодолеят своите трудности, докато развиват глобалните си способности (ментални, емоционални и физически).

Проектът „Движете се (напред) с нас”  въведе  в работата на Фондация „Здраве и социално развитие“ подхода на психосоциалното развитие на децата чрез движение, игри и спорт (MGS). Чрез него се засили професионалния капацитет на организацията, като 16 членове екипа бяха обучени за MGS аниматори. Проектът мина през две основни фази:

Прехвърляне на MGS чрез обучение, фокусирано върху методологията и психо-социални теми, чрез теория, практически упражнения и игри, както и период на коучинг включително индивидуален, групови супервизии и он-лайн консултации;

Период на адаптация на MGS  в директна работа с деца за България в центровете на Фондация „Здраве и социално развитие” – в гр. София и гр. Кюстендил.

 

Бюджет: 157 864,12 BGN

 

Изпълнителна агенция

Фондация "Здраве и социално развитие"

ул. “Царибродска” 70, офис 4
1309 София, България
тел.: +359 2 851 81 08
тел./факс: +359 2 953 34 55

mail@hesed.bg
www.hesed.bg
www.facebook.com/HesedBG

ръководител на проекта: Елена Кабакчиева

координатор: Антония Тилкова

По време на реализиране на проекта се състояха четири срещи за партньорство, три от които в България и една в Букурещ, Румъния. По време на срещите беше обменен ценен опит между двете организации, свързан с опита и програмите, които предлагат за деца и семейства;

16 души от Хесед са сертифицирани като MGS аниматори – от центровете в София и Кюстендил. Две ръководства са преведени и отпечатани на български език. Има 11 игри, създадени и адаптирани към психо-социална дейност. Тези игри са включенуи в програмата за ранно детско развитие на деца от 4 до 6 години. През отчетния период 229 деца са били включени в MGS дейности, като участието им е довело до по-добро училищно представяне, както и до подобрени психосоциални умения.

 

„Това, което научих от тези игри, е, че когато ние си помагаме един на друг, ще успеем да направим всичко”, казва Коце, на 9 години, едно от децата включени в програмата MGS в София.

  “Методологията MGS помага на децата да започнат нови приятелства и ги прави щастливи! Удоволствие е за тях да играят на игри! Научават се как да работят в екип и да се отнасят с уважение един към друг. Аз съм много щастлива, когато виждам децата да развиват тези свои умения. Когато гледам децата, от ден на ден, все по-близки, отнасяйки се с грижа едно към друго, се чувствам горда, че мога да ги науча да не се нараняват, да не се обиждат, а да бъдат приятели“ - Лили, MGS аниматор в София.

Фондация „Земя на хората“, Швейцария

лице за контакт: Кристина Владеску

Str. Franzelarilor nr. 6, Sector 2
020786, Букурещ, Румъния
T:  +40 314 37 86 98  M: +40 728 062 960
F:  +40 212 123 832
cristina.vladescu@tdh.ro

www.tdh.ch