Dance connected - създаване на капацитет за укрепване и разнообразяване на българската съвременна танцова сцена

DANCE CONNECTED е опит за съживяване и обогатяване на културния пазар в България в сферата на съвременните изпълнителски изкуства. Проектът е разгърнат в пет основни активности, насочени както към професионалната среда, така и към широката публика. Обхваща различни аспекти – през обучението и изпълнението до възприемането и говореното за това изкуство – случващи се под формата на уъркшопи за обмяна на опит и иновативни техники (танцови и за сценичен дизайн; за професионалисти и студенти/ млади таланти), цялостни оригинални представления, и международен форум, съставен от лекции и дискусии. Проектът се осъществява в партньорство с три от най-големите и прогресивни швейцарски танцови компании – Cie Gilles Jobin, Cie Philipe Saire и Cie József Trefeli – световно признати, поради приноса им в развитието на съвременното танцово изкуство. Други големи имена и партньори в DC са Красен Кръстев, Мадлен Райков и Никол Сейлър, които участват като ментори и хореографи.

Общата цел на проекта е да се засили и разнообрази българската танцова сцена, по начин, по който ще произвежда конкурентни и качествени продукти на национално и международно ниво, и по този начин да се превърне в полезен и движещ фактор за българската културна икономика.

Специфичната цел на Dance Connected е да се насърчи представянето на местни съвременни танцови представления чрез засилване обмена на професионално ноу-хау и опит, както и адресиране към разработването на политики и възможности за финансиране. Проектът също така цели популяризирането на съвременния танц като развлекателна алтернатива пред широката общественост, като го представи като интересен и разбираем.

 

 

Изпълнителна агенция

Изпълнителна агенция: Фондация „Едно за култура и изкуства“ (с предишно наименование фондация „София за култура и изкуства“).

Проектен мениджър: Елианна Лилова,

контакти:

T: +359 887 661 445

Е: elianna.lilova@edno.bg

Web: onedanceweek.com

Web: http://edno.bg/one-dance-week-2015/dance-connected

https://www.facebook.com/OneDanceWeek

Междинните резултати от изпълнението на проекта са следните:

  • 9 проведени уъркшопа (съвместно с партньорите по проекта), насочени към професионални танцьори, хореографи и студенти/ млади изпълнители; вкл. уъркшоп за звук и светлина;
  • Проведен еднодневен форум за широка публика- серия от лекции-презентации, прожекции и дискусии. Форумът послужи като динамична платформа за обмен на добри практики и артистични вдъхновения, платформа за споделяне на опит и идеи за развитието на съвременния танц;
  • 8 спектакъла, изпълнени от швейцарските и българо-швейцарските партньори: Cie Gilles Jobin („Квант“/ Quantum, 2014), Cie Philipe Saire (4 представления на „Затъмнение“/ BLACK OUT, 2015), Красен Кръстев (спектакъл The Jungle! Plovdiv is Burning, 2014).
  • Над 600 души достигната публика на пърформансите и форума;

Над 100 участници в уъркшопите – обучени в нови танцови техники и практики от международната съвременна танцова сцена.

Оценката на проекта ще се случи в края на 2016 г., след неговото приключване.

  • Танцова компания Cie Gilles Jobin:

Лице за контакт: Mélanie Rouquier

Tel +41 (0)22 331 00 50

Е: compagnie@gillesjobin.com

Web: http://www.gillesjobin.com/

 

  • Танцова компания Cie Philippe Saire:

Лице за контакт: Gabor Varga

E: gabor.varga@philippesaire.ch

E: info@philippesaire.ch

Tel: +41 21 620 00 12

Web: http://www.philippesaire.ch/

 

 

  • Танцова компания József Trefeli:

Лице за контакт: József Trefeli

Т: +41 78 709 56 22

Е: admin@jozseftrefeli.org

Е: diffusion@jozseftrefeli.org

Е: jozsef@jozseftrefeli.orgWeb:

Web: http://www.jozseftrefeli.org/