Български модел за електронен референдум

Проектът подкрепи пряката демокрация в България чрез разработване на български модел за електронни референдуми в партньорство с опитен швейцарски партньор (Университета за приложни науки в Берн). Обменът на ноу-хау и трансферът на швейцарски опит в областта доведе до разработването на предложения за изменения на настоящото българско законодателство, както и до (мета-описание на) функционален ИКТ модел за е-референдуми в България, с пътна карта за неговото прилагане. Текущото ниво на развитие на ИКТ в световен мащаб и в страната плюс наличните висококвалифицирани правни и ИКТ експерти в България баха ресурси, вложени в този проект с иновативен подход, чиято цел бе също да се засили по-нататъшното развитие на електронното правителство в България чрез продуктите, услугите и дейностите по проекта.

Общите цели на проекта бяха да: засили пряката демокрация в България; подкрепи активното гражданско участие във вземането на решения и формирането на политики на местно и национално ниво; укрепи ролята и значението на гражданските организации в общественото допитване и определяне на дневния ред в България; стимулира по-нататъшното развитие на ефективно електронно правителство в страната.

Специфичните цели на проекта бяха да: разработи интегриран ИКТ модел за електронни референдуми в България; формулира и предложи подходящи изменения в Закона за пряко участие на гражданите в държавната и местната власт, Избирателния кодекс и друга актове на българското законодателство; установи ефективно и дългосрочно сътрудничество с опитен швейцарски партньор в областта на референдумите и електронното правителство; стартира изпълнението на пътна карта за въвеждане на електронен референдум.

 

 

Изпълнителна агенция

Станимир Кискинов, Ръководител на проекта

kiskinov@yahoo.com

+359-87 788-1220

Райчин Рачев, ИКТ координатор и Законен представител

rrrrgr@gmail.com

+359-88 868-6872

Фондация „Бъдеще 21ви век“

Ул. „Каменица“ 2, 4000 Пловдив, България

+359-32 650-059

info@cacad.com

www.cacad.com

http://platform.iportal4languages.eu/portal/site/b9240bcb-4cd4-44bd-92a4-bb51359dca96/page/aa61522b-676e-4fed-8a2c-749bedd3e0f3

https://www.facebook.com/%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB-%D0%B7%D0%B0-%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD-%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%BC-478435918982629/?fref=ts

В рамките на проекта бяха направени задълбочени изследвания на съществуващите модели за референдум в Швейцария и в световен мащаб, беше организирано посещение на швейцарски експерти в България и на български експерти в Швейцария и беше създаден (мета-описание на) оригинален български ИКТ модел за електронни референдуми. По проекта също така беше извършен анализ на българското законодателство, бяха подготвени предложения за изменения, които да включат практиката на е-референдумите в България, и беше проведена застъпническа кампания, включително представителна международна конференция "От електронно гласуване към електронната гражданско участие", организирана в Президентството на Р България, както и заключителна експертна кръгла маса в Къщата на гражданските организации в София. Всички материали и резултатите от проекта са достъпни чрез сайта на проекта и Фейсбук група. Като допълнителен резултат, по проекта беше разработен Интернет-базиран ИКТ инструмент, улесняващ инициирането на граждански инициативи в България.

Джероми Бругер, Координатор от швейцарска страна

jerome.brugger@bfh.ch  

+41318484462

Унивеситет по приложни науки в Берн

Berne University of Applied Sciences – G-Government Institute (BUAS)

Morgartenstrasse 2a, 3014 Bern, Switzerland

http://www.wirtschaft.bfh.ch/de/forschung/aktuell.html