Българо-швейцарска предприемаческа екосистема

Проектът „Българо-Швейцарска предприемаческа екосистема” създава трайно партньорство в областта на предприeмачеството между България и Швейцария, както и насърчава българските университети да внедрят обучения и консултации по бизнес и предприемачество за завършващите студенти, които имат нужда да се ориентират кариерно.

По време на изпълнение на проекта се внасят  успешни практики и съвети от Швейцария за подобряване предприемаческата екосистема, както и за създаване на такава в по-малките градове на страната, където тя липсва. Бизнес и предприемаческо мислене у студентите в градовете Бургас и Габрово се насърчава чрез организирането на състезанияия за стартъпи, които провокират мисленето, креативността и усилията на студентите да създадат бизнес идеи. С помощта на швейцарските партньори е разработена 6-модулна програма по предприемачество за начинаещи, през която преминават над 30 студента в малките градове.

Проектът провокира голям интерес сред студентите и полага основата на необходима промяна в образователната система, предоставяйки обучения по предприемачество на младите хора, които нямат достъп до достатъчно информация за възможностите да стартират свой собствен бизнес.

  • Създаване на дълготрайно партньорство между България и Швейцария
  • Намаляване на различията между България и икономически по-напредналите държави
  • Намаляване на различията между столицата и малките градове в страната чрез насърчаване на бизнес мисленето и предприемачеството
  • Промяна на образователната система чрез внедряване на обучения по бизнес и предприемачество в университетите и бизнес кариерните центрове
  • Обмен на опит, идеи, ноу-хау и знания между CEED и две швейцарски университетски организации с много опит в областта
  • Провокиране на предприемаческо мислене и желанието за стартиране на собствен бизнес у младите хора в малките градове на страната
  • Обучаване на ментори на 6-модулна предприемаческа програма за студенти и стартъпи
  • Насърчаване на бизнеса в малките градове и създаването на нови работни места посредством получаването на нови знания.

 

BGN 127 548.38

Безвъзмездна помощ: CHF 69 611.39

Съ-финансиране: BGN 12 754.83

 

Изпълнителна агенция

CEED България

Надя Ташева, Ръководител проекти

Николай Ярмов, Изпълнителен директор

ул. Бигла 6, ап. 3, София, България

+359 889851757

ntasheva@ceed-bulgaria.org

www.ceed-bulgaria.org

Проектът създава трайно партньорство между България и Швейцария за обмен на опит и в сферата на бизнеса и предприемачеството.По време на изпълнението представители на CEED България присъстват на  24-часово стартъп състезание в Цюрих,  организирано от партньорите UZH Entrepreneurs и получават ноу-хау. Следват две такива състезания организирани от CEED в градовете Габрово и Бургас, които събират над 50 студенти и представители на стартъпи и по време на които се създават много нови и иновативни бизнес идеи. Всички участници получават възможността да преминат през 6-модулна програма по предприемачество, която е специално разработена от швейцарските партньори – SIFE и допълнително адаптирана от български ментори за нуждите на местните студенти и стартъпи. По време на проекта се създават устойчиви контакти и обмен между български и швейцарски експерти и се промотира Швейцарският принос за създаването на нови предприемачески инициативи в страната.

Swiss Institute for Entrepreneurship SIFE,

University of Applied Sciences HTW Chur

Urs Jenni, Head of Swiss Institute for Entrepreneurship SIFE

Chur,Switzerland

+41 (0)812862414

sife@htwchur.ch

http://www.htwchur.ch/

 

UZH Entrepreneurs (Startup@UZH)

Alan Frei, Head of Startup@UZH

Zurich, Switzerland

+41 44 586 8282

alan.frei@uzh.ch

www.startup.uzh.ch