Травма център за деца и семейства

„Травма център за деца и семейства” е специализиран център за консултиране и психотерапия, в който се предоставят безплатни програми за деца и техните родители, преживели травматични събития. Чрез психотерапевтичната работа се подобрява способността на децата да преработват болезнените събития в живота си и да се справят успешно в бъдеще. Помага се на родителите да имат по-голяма чувствителност към страданието на детето си и да успяват да създадат семейна среда, в която детето да израства спокойно и здраво. Подкрепят се и важните фигури в живота на детето извън семейството, които са ключови за развитието и адаптацията на детето в обществото.

Цел на проекта е предоставянето на специализирана услуга – Травма център за деца и семейства, чрез който да се осигури стабилна и продължителна терапевтична работа с деца с психична травма.

 

Изпълнителна агенция

Фондация ”Асоциация Анимус”

ул.”Екзарх Йосиф” № 85, София 1000, тел./факс +3592 983 52 05

email: animus@animusassociation.org

website: www.animusassociation.org

http://animusassociation.org/centar-za-vazstanoviavane-konsultirane-psihoterapia-psihoanaliza/travma-centar/

Надежда Стойчева

Мария Чомарова

От отварянето на вратите до момента:

  • програмите за консултиране и дългосрочна психотерапия към Травма центъра са ползвали 271 клиента - 173 родители и 98 деца. Това са родители и деца, преживели травматични събития, които са нарушили ежедневния им ритъм на живот (домашно насилие, сексуално насилие, училищен тормоз, загуба на близък, раздяла на родителите, психична болест, житейски кризи и др.).
  • Проведени са над 110 мултидисциплинарни срещи във връзка със случаите.
  • Кореспондентската програма са ползвали 84 клиента, писани са 425 мейла.
  • Уебсайтът на организацията е посетен 30 302 пъти.
  • Проведени са 46 работни срещи, 27 информационни срещи и превенционни беседи, тренинги, 43 медийни участия, 177 участия в професионални събития, на които се представя Травма центъра. Насочванията на клиенти към центъра след медийни участия, тренинги, беседи и срещи, са значително увеличени.
  • През годините отчитаме, че се увеличават клиентите, които търсят помощ сами.
  • В рамките на проекта сме описали и анализирали работата по 10 случая на клиенти и сме изработили доклад за работата на Травма центъра.
  • Нашата най-голяма гордост е, че усилията ни са признати и подкрепени, и е подписан Меморандум за разбирателство за сътрудничество със Столична община, представлявана от кмета на Столична община Йорданка Фандъкова и Фондация „Асоциация Анимус”. Отчитаме тази стъпка като действителен напредък в изпълнението на ангажиментите ни и заложените в проекта ни цели и в съответствие с мисията на Фондация „Асоциация Анимус” за осигуряване на достъпни психотерапевтични услуги и програми, предлагащи компетентна професионална помощ на нуждаещите се.

 

„Помогна ми когато ми беше трудно“. (Д.М., 11 г.)

„Че може да помогне да не боли.“ (Ж.С., 5 г.)

„Беше добре, че си говорим за неща, които ме интересуват.“ (М.К., 15 г.)

 „Консултациите са много полезни за мен.“(майка на И.Г., 6 г.)

 „Виждам, че осъзнаването е важна част от пътя.“ (майка на С.М., 14 г.)

„Консултациите ми помогнаха да погледна на нещата от друг ъгъл и да се подобри родителският диалог.“ (баща на А.К., 10 г.)

„Възстановяването е бавен процес, но все пак се случва. Бих се върнала отново, ако имам проблем.“ (майка на Д.Д., 10 г.)

 „Мултидисциплинарните срещи по случаи на деца с насилие са задължителни. Високо оценявам експертизата на колегите от Анимус. От ключово значение е да си партнираме в работата по тези тежки случаи.“ (соц.работник от ОЗД)