Родители за контакт

Цели на проекта:

Повищаване знанията и уменията на доброволци, за да се осъществи превенция на изоставянето на деца с вродени лицеви аномалии.

 

ДАННИ ЗА КОНТАКТ

Изпълняваща агенция:

Асоциация на пациентите с вродени лицеви аномалии и техните родители – АЛА

Адрес: ул.”Георги Измирлиев” № 63, 4002 гр. Пловдив

Тел.: +359 888 932 533

E-mail: office@ala-bg.org

Website: www.ala-bg.org

Ръководител на проекта: Жана Ангелова

Резултати и индикатори за постигането им:

Национална мрежа „Родители за контакт“, която оказва психологическа подкрепа на нови семейства на деца с вродени лицеви аномалии.