Подай ръка – мобилни екипи за подкрепа на деца и семейства в общността

Чрез реализирането на проект „Подай ръка – мобилни екипи за подкрепа на деца и семейства в общността“ ние се опитваме да достигнем до хората в малките и отдалечени населени места, в които няма социални и други услуги. Със създаването на четири мобилни екипа, които обхващат 8 общини, ние предоставяме социална, педагогическа и психологическа подкрепа на най-нуждаещите се деца и семейства. Помагаме на родителите да подобрят средата, в която живеят техните деца и осигуряваме възможност на децата да се срещат с други деца, да общуват, да играят, да посещават детска градина и училище, да ползват специализирана помощ, когато имат нужда от такава. Всичко това се случва чрез мобилизиране на ресурсите на местната общност, създаване на мрежа от доброволци и разработване и апробиране на стандарт за мобилна социална услуга.

Проектът се реализира на територията на 8 общини – Столична, Радомир, Земен, Ковачевци, Велико Търново, Горна Оряховица, Габрово и Трявна.

С реализирането на проекта си поставихме следните цели:

 • Да развием капацитета на общността и на SOS Детски селища България за предоставяне на качествени социални услуги;
 • Да активизираме ресурсите на общността и да активизираме гражданската подкрепа;
 • Да повишим знанията и информираността на професионалистите за мобилна социална работа в общността;
 • Да предоставим достъп до социални услуги за деца и семейства в 8 общини в България чрез дейността на 4 мобилни екипа;
 • Да подобрим семейната среда за децата от тези общини;
 • Да разработим предложение за стандарт за Мобилна социална услуга за деца и семейства в риск.

 

Изпълнителна агенция:

SOS Детски селища

Ръководител:

Пламен Стоянов

+359 2 8 184 935

plamen.stoyanov@sosbg.org

www.sosbg.org

Проектът ни помогна да:

 • изградим 4 мобилни екипа от професионалисти, които да достигат до най-нуждаещите се деца и семейства;
 • да подкрепим 779 деца да живеят в по-благоприятна семейна среда и да получат достъп до специализирана помощ – логопед, психолог, педагог;
 • да проведем 2731 социално-психологически, логопедични и педагогически консултации на деца и семейства, които нямат достъп до такива;
 • да подобрим родителските умения на 531 семейства;
 • да проведем 1824 домашни посещения в отдалечени и изолирани общности;
 • да осигурим възможност на родителите да се учат и споделят в 60 групови срещи;
 • да организираме 70 групови занимания за децата за общуване, игра и създаване на умения;
 • да привлечем 24 доброволци, с чиято помощ да организираме групови дейности с децата и техните родители, различни информационни срещи в  местната общност, посещения в семействата, сътрудничество с училища, детски градини и др.;
 • да подготвим предложение за стандарт за мобилна социална услуга.

 

Да подадеш ръка понякога означава да съхраниш едно семейство.

Цвета Николова, автор и водещ на предаването „Познати и непознати“ по програма „Христо Ботев“ на БНР