Network it SMART

КРАТКО РЕЗЮМЕ

Проект “Network it SMART“ допринася за увеличаване на популярността на Българо-Швейцарската програма за сътрудничество и Швейцарската подкрепа за българското гражданско общество чрез организиране на редица дейности за популяризация на 63-те проекта, получили подкрепа от двата Тематични фонда на Швейцарско междинно звено.

Една от тези дейности включва организирането на конференции за бенефициентите на Българо-швейцарската програма за сътрудничество с цел повишаване на техния капацитет и устойчивост чрез популяризиране на добри практики за изграждане на мрежи в България. Първата конференция ще бъде последвана от серия от 4 работни срещи, организирани в София, всяка от тях с участието на 20 представители на неправителствени организации (Изпълняващи агенции (ИА) по Българо-швейцарската програма за сътрудничество), по отношение на изграждането на капацитет на бенефициентите по програмата. Въз основа на проведено проучване на Фондация СМАРТ за нуждите от изграждане на капацитет на бенефициентите, следните теми на интерес бяха посочени като основна цел на семинарите – иновативни практики и изграждане на капацитет на организациите в комуникирането на техните каузи пред общество, спонсори, дарители и съмишленици.

Проект “Network it SMART” включва също фотографски конкурс под надслов „Човекът между днес и утре“ с фокус върху човешкия елемент в тънката граница или пък в големия контраст между трите стълба на тази устойчивост: опазването на околната среда, социалното развитие и икономическото развитие. Фотографският конкурс ще бъде последван от две изложби на открито в градска среда. Изложбите ще създадат възможност за привличане вниманието на широката общественост към темата как се възприема демокрацията и каква е ролята на организациите на гражданското общество в демократичните процеси.

За да се подчертае швейцарския експертен опит и добри практики, ще бъде организирана  модерирана дискусия с избрани журналисти, политици и експерти по теми, свързани с проекта. Тази дейност е насочена към привличане на целева група, която има силна политическа и социална ангажираност – журналисти, на които се дава възможност да обсъждат актуални въпроси с експерти и лидери.

За да се повиши осведомеността сред младите хора относно ролята на гражданското общество ще бъдат организирани два симулационни модела в два града (София и Варна) с участието на ученици и студенти на възраст между 16 и 25 години. Тъй като младите хора се очаква да бъдат бъдещите създателите на промяната, ние ще ги привлечем директно чрез включването им в серия от интерактивни подготвителни дейности, съчетаващи инструменти, характерни за неформално образование, гражданското образование, и ще завършим със симулационна игра. Финалната симулационна игра (събитията в София и Варна) ще се излъчва на живо в интернет, както и всички останали по-рано описани дейности. Сред публиката ще поканим и журналисти, представители на организации на гражданското общество, представители на посолството на Швейцария, младежи и студенти.

За да се провокира дискусия в обществото, ще предоставим пространство за разпознаваемост на въздействието на Българо-швейцарската програма за сътрудничество чрез организиране на голяма мотивационна конференция по теми, свързани с участието на организации на гражданското общество в демократичните процеси и швейцарския опит и добри практики. Събитието ще бъде еднодневно, много интерактивно, базирано на мотивационни презентации (тип TEDx формат) с потенциал за привличане на широк интерес, а не само типичната / обичайна публиката за дейността на НПО. Ще бъде отделено специално място на конференцията за избрани НПО (Изпълняващи агенции по Българо-швейцарската програма за сътрудничество), които да покажат своята работа и постижения по своите проекти.

Паралелно с дейностите, посочени по-горе, професионален екип от специалисти в сферата на филмовото производство ще работи върху създаването на 20-минутен документален филм за участието на гражданското общество, включващ информация за Българо-швейцарската програма за сътрудничество; цели, резултати, ефекти и добри практики на програмата; интервюта с български и швейцарски експерти; и други. Филмът ще имат статут на документален филм, но също така ще бъде професионален художествен продукт с висока стойност.

ЦЕЛИ И ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА ПРОЕКТА

 • Членове и симпатизанти на Изпълняващите агенции (ИА), способни да разработват и прилагат планове за финансова устойчивост и разнообразяване на източниците на доходи като по този начин развиват своя оперативен капацитет.
 • Членове и симпатизанти на Изпълняващите агенции (ИА), способни да прилагат иновативни практики в областта на НПО и да представят по-добре каузите си пред обществото.
 • Засилено и устойчиво мрежуване между ИА чрез организиране на специални събития и информационни инструменти.
 • Постижения и резултати от Тематичните фондове, споделени с най-малко 150 000 граждани чрез специално разработени материали и създаден професионален видео материал с потенциал да представи въздействието на Българо-швейцарската програма за сътрудничество в България и в Швейцария.
 • Постоянни партньорства между швейцарски и български организации, бенефициенти по двата Тематични фонда, създадено пространство за дискусия и споделени добри практики от швейцарски експерти в съответствие с целите на Тематичните фондове;
 • Чрез организирането на събитие с участието на вземащите решения, представители на гражданското общество и журналисти, (медийна закуска) се цели привличане на медиен интерес и създаване на възможности за по-задълбочена комуникация между представители на организации на гражданското общество и различни заинтересовани страни, въз основа на ценностите на швейцарските общество.

НОВИНИ И МАТЕРИАЛИ:

РАБОТИЛНИЦИ

„Иновация и разнообразяване на източниците на финансиране чрез прилагане на модерни подходи за устойчивост на НПО (социално предприемачество)“, декември 2016

“Социално предприемачество и комуникация за НПО”, декември 2016

Снимки: https://goo.gl/Tocv1z

 

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА НПО

Как да комуникираме с дарители? – https://www.youtube.com/watch?v=0VwRZAxfBNw
Как да комуникираме с медии? – https://www.youtube.com/watch?v=3HsdgaU55U8
Как да комуникираме със спонсори? – https://www.youtube.com/watch?v=-ewFjdWqQR8
Заслушай се – за това как да комуникираме със спонсори – https://www.youtube.com/watch?v=18EuYAZmyX8
Какво е социалното предприемачество? – https://www.youtube.com/watch?v=yHnGGYtY0OA
Някои съвети как да комуникираме успешно каузата си – https://www.youtube.com/watch?v=x3yGGasAH2c

СИМУЛАЦИОННИ МОДЕЛИ

Симулационен модел Варна: Млади хора, демокрация, общност. Как?  – Снимки: https://goo.gl/ivJJgX;

Видео: https://www.youtube.com/watch?v=3LBeJib88uQ

Симулация София: Независимостта на медиите и свободата на словото – Снимки: https://goo.gl/yZfRFY

ФОТОГРАФСКИ КОНКУРС

ФОТОГРАФСКИ КОНКУРС “ЧОВЕКЪТ МЕЖДУ ДНЕС И УТРЕ” – http://swissbgcooperation.bg/bg/#/news-all/3486

ПОБЕДИТЕЛИ В МЕЖДУНАРОДЕН ФОТОКОНКУРС НА ТЕМА “УСТОЙЧИВОСТ НА ОКОЛНАТА СРЕДА” – http://swissbgcooperation.bg/bg/#/news-all/3552

ИЗЛОЖБИ

+това, София – Снимки: https://goo.gl/txGPjZ; Видео: https://www.youtube.com/watch?v=sfHcNwlhTLU

Площад Централен, Пловдив – Снимки: https://goo.gl/L1ju4p

Градина Кристал, София – Снимки: https://goo.gl/9LYWVj

ДОКУМЕНТАЛЕН ФИЛМ

Статия „За “стационарните пациенти”, волните птици и лешоядите в неволя“: http://www.webcafe.bg/lifecafe/reportazh/id_773271542_Za_statsionarnite_patsienti_volnite_ptitsi_i_leshoyadite_v_nevolya

Снимки зад кадър: https://goo.gl/wzQUmw

ДАННИ ЗА КОНТАКТ

Изпълняваща агенция:

Фондация “Смарт”, София

http://smart-f.eu

РЕЗУЛТАТИ И ИНДИКАТОРИ

 • Проведени 4 двудневни семинари по теми, свързани с изграждане на общност и финансова устойчивост
 • Проведени 2 конференции
 • Създадени 3 кратки (3-5 мин.), видео филма за целите на обучението и едно по-дълго (20 мин.) видео за целите на Тематичните фондове „Фонд за реформи, свързани с участието на гражданското общество“ и Фонд „Партньорство“, за гражданското общество в България и приложимите добрите практики от Швейцария.
 • Една печатна книга “ в 1130 копия с крайните продукти и резултати от Тематичните фондове „Фонд за реформи, свързани с участието на гражданското общество“ и Фонд „Партньорство“ в 1130 копия.
  2 открити градски изложби (София и Пловдив); 1 изложба по време на Седмицата на фотографите (София); 1 конкурс, 2 медийни събития.
 • Създаден професионален документален филм с потенциал да представи влиянието на Тематичните фондове „Фонд за реформи, свързани с участието на гражданското общество“ и Фонд „Партньорство“ и Българо-швейцарската програма за сътрудничество.
 • Медийна закуска, проведена с прибл. 15 участника (журналисти, експерти, политически фигури и един модератор).
 • Два симулационни модела събития в София и Варна; Споделени резултати до широката публика от най-малко 10 000 души чрез интернет и социалните медии.
 • Постигната целева аудитория от над 150 000 души, които предимно не са били включени в предходни дейности, финансирани по Българо-швейцарската програмата за сътрудничество (медийни читателите онлайн, телевизионни зрители, потребители на онлайн съдържание).