Хора ЗА природата – зелено общество в действие

Често в общественото пространство чуваме как природата на България е уникална, как имаме богато биологично разнообразие, и то е все още е запазено, как трябва да се гордеем с него. От друга страна обаче през 17-годишната история на Спасителния център за диви животни ние непрекъснато се натъкваме на брутални случаи на бракониерство, неадекватност и некомпетентност на операторите на телефон 112 при координирането на сигнали свързани с нарушения в природата и случаи на пострадали животни, липса на знание и умение някои от ресорните държавни служители за действия в случаи на престъпления срещу дивата природа, недостатъчно или въобще липсващо екологично образование при децата. От друга страна мрежата от доброволни сътрудници на Спасителния център в страната е крайно недостатъчна, за да успеем да реагираме адекватно на всички над 2500 постъпващи сигнали. Именно с разрешаването на горепосочените проблеми се ангажирахме в настоящия проект.

По-широка гласност на проблемите на дивата природа, и оперативност при решаването им, като резултат от широка обществена информираност, промяна в законодателството и повишен капацитет на различните организации и компетентните държавни институции.

  1. Оперативност на различните компетентни институции и организации за дейностите при получаване, обработка и разрешаване на нарушения на екологичното законодателство, и свързани с негативни последици за околната среда.
  2. Промени в правилника за дейността на Спасителните центрове
  3. По-широка обществена информираност по въпроси и проблеми на природозащитата, както и начините за тяхното решаване.

Увеличаване на броя членове и доброволци на Зелени Балкани, както и SOS мрежата на Спасителния център.

 

Изпълнителна агенция

Ръководител на проекта – Христина Клисурова
e-mail: hhristova@greenbalkans.org

Тел.: 0886570053

По време на 26-те месеца работа свършихме завидно количество неща: организирани бяха три срещи с институции и други организации, пряко или косвено свързани с дейността на Центъра, в следствие на което бяха направени препоръки за това какво да направим, когато видим бедстващо диво животно, качени н страниците на всички РИОСВ, както и предложения за промени в Правилника за дейността на спасителните центрове, подадени към Министерството на околната среда и водите.
Проследени бяха над 6 случая на нарушения на Закона за биологичното разнообразие, като свидетели по дела и досъдебни производства.


Обходени бяха повече от 16 зоопарка в България, запознахме се с условията в тях, избрахме няколко, в които обособихме малки „кътове на дивата природа“  и там настанявахме пациентите с трайни увреждания на Центъра.
Променен а бе сайта на организацията с нова, модерна визия и лесна за управление платформа. Подобрен бе и обликът на посетителския кът на Спасителния център, където през целия период на проекта посрещнахме над 10 000 посетители, 90% от които деца. Всички те научиха повече за дейността ни, но и как да живеят така, че да не нарушават и без това крехкото равновесие в природата. Говорихме си за рециклиране, компостиране, използване на платнени торбички и пестене на електроенергия, и за това как всеки може да прави това у дома. Организирани бяха и 4 Зелениади със студенти от Пловдивския и Тракийския университет, по време на които проверихме знанията на над 150 студента за заобикалящата ни природа и човешката намеса в нея, след което организирахме на желаещите обучения в Спасителния център по оказване на първа помощ на бедстващи диви животни.


Организирахме три работни срещи с над 100 доброволци от цялата страна. Срещи, в които всеки научи по нещо, всеки показа умения, и всеки си изкара страхотно. Посетихме 22 зелени събития – еко фестивали, фестивали на местните породи и местните производители, срещи с НПО, на които представихме зелената идея, нашата работа и приобщихме още съмишленици към природозащитната идея. По време на проекта бяха организирани над 10 доброволчески бригади в Спасителния център, благодарение на които Центърът придоби съвсем нов облик. Раздадохме хиляди информационни материали и стотици тениски, торби от плат, грамоти и свидетелства на стари и нови приятели на Центъра и природозащитната идея.

Само за година Спасителният център е върнал към живот над 1 500 редки и застрашени от изчезване диви животни и те са отново на свобода в природата. Екипът разчита на доброволци, за да окаже "бърза помощ" на пострадали животни и птици, както и да запали у децата искрата на любовта към дивите животни и природата.

От трите хиляди посетители, които идват всяка година в Центъра на "Зелени Балкани", повечето са деца. След видяното и наученото те са готови на всичко, за да помогнат на изпаднали в беда животинки. С швейцарска подкрепа Центърът увеличи доброволческата си мрежа.