Декларация за поверителност

Българо-Швейцарска програма за сътрудничество  може да използва "бисквитки" (cookies) за събиране на информация относно предпочитанията на Потребители, като например избран език или регион и дати на предишно търсене. Тази информация се де-персонализира и не се използва за други цели. Потребителите могат по всяко време да отхвърлят бисквитките в случай, че има такива.

Потребителят е съгласен Българо-Швейцарска програма за сътрудничество  да запаметява ограничена информация за всяко търсене, направено от него и да използва тази информация също и за решаване на технически проблеми и за статистически цели.