Контакти

Национално координационно звено
Министерски съвет
Дирекция „Централно координационно звено" 
Тел. (+359 2) 940 20 59 
e-mail: ncu_bscp@government.bg 

 

Швейцарски офис за сътрудничество
Посолство на Швейцария
Ул. Шипка 33, София 1504
Тел. (+359 2) 942 01 15
e-mail: sofia@eda.admin.ch