План за устойчива градска мобилност на Столична община

27 Jun 2019

На свое заседание от 27.06.2019 г. Столичен общински съвет прие План за устойчива градска мобилност на Столична община, който задава основните насоки за устойчиво развитие на мобилността в град София до 2035 г.

План за устойчива градска мобилност

Приложения към плана за устойчива градска мобилност

Карти към плана за устойчива градска мобилност