Подготвя се стратегия за корпоративната социална отговорност

22 Aug 2017

Представители на държавни институции, синдикати, работодателски организации, научни звена и неправителствени организации участват в семинар на тема „Корпоративната социална отговорност - за по-добро качество на живот“ на 21 и 22 август в Бургас.

Семинарът е организиран от Министерството на труда и социалната политика в рамките на проект „Насърчаване на социалния диалог и подобряване на условията на труд на работниците и служителите“, съфинансиран от Българо-швейцарската програма за сътрудничество.

Семинарът бе открит от заместник-министъра на труда и социалната политика д-р Султанка Петрова, която съобщи, че Министерството работи за създаване на правната рамка за насърчаване на корпоративната и социална отговорност. В този процес трябва да вземат активно участие всички заинтересовани страни, посочи заместник-министър Петрова.  

След представянето на теоретични аспекти и международни инициативи, свързани с корпоративната социална отговорност, участниците споделиха своя практически опит от прилагането й в България.

През втория ден на срещата, Министерството на труда и социалната политика ще представи визията си за предстоящата стратегията по корпоративна социална отговорност: структура на документа, основна цел, времеви хоризонт.

Повече информация за проект  „Насърчаване на социалния диалог и подобряване на условията на труд на работниците и служителите“ можете да намерите на страницата на БШПС: https://goo.gl/RZAiQ7