Кръгла маса за съвместните екипи за разследване, подкрепени от проект с швейцарско финансиране

02 Jul 2018

Български и швейцарски експерти разработиха стандартизирана обща процедура (формуляр) за създаване на съвместни екипи за разследване, които да са на разположение на прокурорите от двете страни. Българските разследващи ще разполагат също така с ново практическо ръководство за формирането и функционирането на такива съвместни екипи с различни страни.

На кръгла маса днес в София експерти от Швейцарския федерален офис на правосъдието и българската прокуратура, както и от Евроджъст представиха и обсъдиха тези два нови механизма за разследване на трансграничната престъпност и подобряване на сътрудничеството в международното наказателно преследване. Очаква се те да подпомогнат и укрепват и занапред сътрудничеството между България и Швейцария в наказателното преследване, което е ключов елемент в борбата с престъпността. Тези два нови инструмента бяха разработени по финансиран от Българо-швейцарската програма за сътрудничество проект за увеличаване на капацитета на прокуратурата за справяне с новите предизвикателства на организираната престъпност.

“Опитът ни сочи, че независима, надпартийна, отговорна и ефективна съдебна система е от ключово значение за благоденствието и стабилността. Такива върховни цели са мотивацията ни да работим със страни като България, подкрепяйки ги да укрепват капацитета на прокуратурата“, посочи и.д. швейцарски шарже д'афер Никол Вирш на откриването на събитието.

Приветствайки участниците в кръглата маса, заместник-главният прокурор Ася Петрова изрази специална благодарност към Швейцария за финансирането на този проект, както и на другите  проекти от Тематичен  фонд Сигурност на Българо-швейцарската програма за сътрудничество.

Започнал през 2014, четиригодишният проект цели повишаването на капацитета и ефективността на Прокуратурата за разследване и наказателно преследване на организираната престъпност. Прокуратурата си сътрудничи по проекта с Държавната агенция за  национална сигурност, Министерството на вътрешните работи, Националната агенция за приходите, Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество и др. Федералният офис на правосъдието на Швейцария и Базелският институт по управлението са партньори от швейцарска страна. Общият бюджет на проекта е 1 024 632 шв. франка, от които 878 437 шв. франка е швейцарското съфинансиране.

Проектът е част от Тематичния  фонд Сигурност на Българо-швейцарската програма за сътрудничество. С общ бюджет от близо  10 милиона шв. франка Фондът подкрепя проекти, свързани с трафика на хора, детското правосъдие, превенцията на детската престъпност, борбата с кражбите на моторни-превозни средства, престъпленията срещу околната среда, обучението на експерти по криминалистика и др., по които работят МВР, Министерството на правосъдието, Национална комисия за борба с трафика на хора, Асоциацията на прокурорите и неправителствени организации.