Изложба "Хора за хората: България и Швейцария" гостува в град Габрово

18 Sep 2019

 

Фотоизложбата „Хора за хората: България и Швейцария“ гостува в град Габрово. Тя бе открита от кметът на град Габрово Таня Христова и ръководителят на Щвейцарския офис за сътрудничество Ролан Питон.

Изложбата е организирана от община Габрово, дирекция Централно координационно звено в Министерския съвет и посолството на Конфедерация Швейцария у нас.

Представени са най-значителните постижения на Българо-швейцарската програма за сътрудничество чрез четиринадесет от стотиците истории на успеха на хората, въвлечени в нейните инициативи.

През последните години Българо-швейцарската програма за сътрудничество подкрепи над 120 инициативи и ключови за България сектори: околна среда, сигурност, гражданско общество, социално включване на уязвими групи, научни изследвания и образование, предприемачество и партньорства. Програмата е с общ бюджет 76 милиона шв. франка с 15% съфинансиране от българските институции и гражданските организации.

Община Габрово се включи в пет проекта, като един от тях е най-цветният проект в цялата Българо-швейцарска програма за сътрудничество -  „Цветен град“, а Градинката на Тун се превърна в един от символите на Програмата в града.

За първи път изложбата „Хора за хората“  бе показана в Народното събрание през май, а след това – в Бургас, Пловдив, Стара Загора и Шумен. След Габрово предстои да бъде представена и във Враца.