Информационна среща в Бургас по два проекта на БШПС

23 Oct 2019

На специално информационно събитие в Бургас бяха представени два от най-големите проекта на Българо-швейцарската програма за сътрудничество: „Екологосъобразно обезвреждане на излезли от употреба пестициди и други препарати за растителна защита с изтекъл срок на годност“ и „Проучване и разработване на пилотни модели за екологосъобразно събиране и временно съхранение на опасни отпадъци от домакинства“, които се изпълняват на територията на Област Бургас.

Проектът за пестицидите цели екологосъобразно обезвреждане на над 4 хиляди тона остарели пестициди и други препарати за растителна защита от времето на социализма, които се съхраняват в 215 склада в 100 общини на територията на цялата страна, посочи координаторът на проекта Георги Марков. Решаването на този стар екологичен проблем е свързан с намаляване на риска за здравето на повече от 2 250 000 български граждани. Унищожаването на пестицидите е разделено на шест лота, като договори за първите два са подписани през септември 2018. Повече от две хиляди тона опасни пестициди вече са изнесени от България и изгорени в инсинератори в чужбина. Представянето на проекта в Бургас съвпадна с работата по почистването на два от складовете в района, в които се съхраняват остарелите препарати: Айтос и Камено. До дни ще бъдат унищожени 150 тона опасни от пестициди от Бургаска област.  В Царево и Средец складовете вече са почистени.

Проектът предвижда почистване на сградите, където са били съхранявани пестицидите. Общата стойност на проекта е  23 445 998 швейцарски франка, от които 15 % е националното съфинансиране. (Презентация)

Проектът за екологосъобразно събиране и временно съхранение на опасни битови отпадъци е на стойност 8 823 267 шв. франка (приблизително 15 000 000 лева), като съфинансирането от българска страна е в размер на 2 249 933,08 лева, посочи координаторът на проекта Виктория Белоконска. Целта му създаване на система за разделно събиране на опасни битови отпадъци: лакове и бои; домакински препарати и химикали; лекарства; живак и отпадъци, съдържащи живак; кърпи за изтриване и предпазни средства, замърсени с опасни вещества; замърсени дървесни материали; стари батерии, акумулатори, излязло от употреба електрическо и електронно оборудване; отработени масла. Опасните битови отпадъци ще се събират временно съхраняват в изградените по проекта пет пилотни общински центрове в общините Шумен, Разград, Съединение, Левски и Созопол (Област Бургас), както и на територията на още 17 общини чрез мобилни събирателни пунктове.

Виктория Белоконска сподели швейцарският и световен опит за изграждането на такива площадки за опасни отпадъци: колкото се може по-близо до жилищните квартали, за да е удобно и практично за гражданите да предават опасните отпадъци от бита. (Презентация)

И двата проекта трябва да бъдат приключени до края на годината.

Координаторите на двата проекта се спряха и на редица предизвикателства, пред които е изправено изпълнението на проектите като основният е забавяне заради обжалване на процедури.

Информационната среща в Бургас е част от серия информационни събития, организирани по двата проекта. Досега информационни срещи бяха проведени в Плевен, Пазарджик, Велико Търново, Варна и Русе. Предстоят срещи в Монтана, Смолян, Пловдив, Хасково, Стара Загора и София.