Агенцията по обществени поръчки публикува Каталог с добри практики от Швейцария при възлагане на „зелени“ обществени поръчки

28 Jun 2019

Агенцията по обществени поръчки публикува справочник „Устойчиви обществени поръчки. Каталог с добри практики от Швейцария“ в изпълнение на проект „Методическа подкрепа за развитието на „зелените“ обществени поръчки в България“, финансиран по Българо-швейцарската програма за сътрудничество.

Каталогът съдържа примери на добри практики от Швейцария, както и допълнителна информация относно възможностите за прилагането им в контекста на българската правна уредба.