ОТПРАВЕНА ДИРЕКТНА ПОКАНА В ТЕМАТИЧНА ОБЛАСТ „ОКОЛНА СРЕДА И ИНФРАСТРУКТУРА"