Включване на уязвими групи

По данни на Съвета за Европа близо 10 процента от населението на България са роми. Голяма част от тях нямат работа и добри жилища, нямат достъп до социални и здравни услуги, а децата им - до качествено предучилищно и начално образование. Малко ромски деца ходят на училище, което им затваря вратите към пазара на труда и е основна пречка за социалното им приобщаване. Младите ромски жени често са жертва на ранни бракове, не са добре информирани за семейното планиране и здравната профилактика.

Швейцария финансира Програма ЗОВ, Здраве и образование за всички, за да помогне за решаването на тези проблеми, както и да подкрепи българското правителство в изпълнението на Националната стратегия за интегриране на ромите. 

Програма ЗОВ работи в шест големи района и прилежащите общини: Бургас (вкл. общините Малко Търново (с. Звездец) и Средец), Монтана (кв. „Кошарник“ и съседното село Габровница), Пловдив (вкл. близкия Куклен), Русе (вкл. общините Ветово, Сеново, Иваново и Борово), Сливен и Шумен (вкл. съседното село Ивански).

Програмата има за цел да подобри достъпа на роми и други уязвими групи до детски градини и начални училища, до качествени грижи и образование, както и до първично здравеопазване, репродуктивно, майчино и детско здраве. Програмата предвижда и изява на културните традиции на ромите, на тяхната идентичност, както и представяне на позитивни добри практики.

Общата стойност на Програма ЗОВ е 8 088 500 швейцарски франка, швейцарският принос е 6 920 000 шв. франка.  От българска страна основен партньор е Министерството на труда и социалната политика. Министерството на здравеопазването и Министерството на образованието и науката също участват в Програмата с финансиране, експертиза и консултации.

Повече за Програма ЗОВ:

http://zovprogramme.bg/bg

 

И във фейсбук:

https://www.facebook.com/ZOVProgramme/