Дуално образование

Дуалното образование се въвежда в България в рамките на проект  „Швейцарска подкрепа за въвеждане принципите на дуалното обучение в българската образователна система”, финансиран от Конфедерация Швейцария по Българо-швейцарската програма за сътрудничество.

Проектът е известен накратко като ДОМИНО – абревиатура на „Дуално образование за модерните изисквания и нужди на обществото“.

Бюджетът на проекта е 3 530 000 швейцарски франка, като 15 процента е съфинансирането от българското Министерство на образованието и науката. Използваме основно опита на Швейцария, но и на други страни, както и добрите традиции на българското професионално обучение.  Дуалното образование е един от основните фактори за икономическия успех и конкурентоспособност на Швейцария, както и за ниската младежка безработица.

Изпълнението на проекта започна през 2015 година. Учениците от Професионалната гимназия по хранително-вкусови технологии „Проф. д-р Георги Павлов“ в София и Професионална гимназия „Иван Хаджиенов“ в Казанлък първи през 2015 година започнаха дуално обучение (учене чрез работа) по две професии по швейцарския модел. През следващата година се включиха още 14 училища. Партньори по ДОМИНО са над 60 водещи български и чуждестранни фирми.

До 2019 година, когато проектът приключва, ДОМИНО планира да обхване поне 1 200 ученици, 15 професионални училища, както и най-малко десет професии. В рамките на проекта се разработват нови учебни планове и  програми, обучават се учители и наставници, както и експерти по дуално образование.

Участието на всички заинтересовани страни в навлизането на дуалната система в българското образование – държавни институции, частни фирми, браншови и бизнес организации, местни власти и неправителствения сектор –  са координирани от специален Форум за дуално образование.

Партньори по ДОМИНО са Швейцарския федерален институт за професионално образование и обучение и Българо-швейцарската търговска камара.

Проектът се управлява от Звено за управление на проекта, базирано в Министерството на образованието и науката.

Сайт на проекта: http://dominoproject.bg/