Домашни грижи

Ние знаем, че възрастните хора се нуждаят не просто от допълнителни грижи, но и от специално внимание и човешко отношение, за да почувстват както сили, така и желание да водят пълноценен живот. Затова и домашните грижи, които им осигуряваме, не се ограничават само до медицинско обслужване и помощ за бита, а са поставени на базата на активно общуване, което да им помогне да получат необходимата психологическа подкрепа и опора, за да продължат да живеят активно и в добро физическо и душевно състояние. Зад дългогодишната ни работа стоят множество Лични истории, които ни вдъхновяват да продължим мисията си в помощ на възрастните хора. Към настоящия момент Български Червен кръст се грижи за повече от 800 души в 11 населени места в България.