“Хора за хората: България и Швейцария” – солидарност & сътрудничество в действие

Конференцията „Хора за хората: България и Швейцария“ ще представи в хотел "Хилтън" в София въздействието и уроците от Българо-швейцарска програма за сътрудничество, изпълнявана през последните десет години.

Посланичката на Швейцария Мюриел Берсе Коен и вицепремиерът Томислав Дончев ще открият конференцията, на която са поканени институции, бенефициенти и други донорски програми.

Участниците в конференцията „Хора за хората“ ще представят лични истории на успеха, общностни начинания на групи хора и постижения на Програмата, както и ще обсъдят какво предстои занапред и пред какви предизвикателства е изправено българското общество.

През десетте години на своето съществуване Програмата подкрепи над 120 инициативи и ключови реформи в България, достигайки до хиляди хора в почти всяка община.

Целите на Програмата са постигнати и дори надхвърлени в по-голямата част от проектите, съфинансирани по Българо-швейцарската програма за сътрудничество.

Конференцията „Хора за хората“ слага официалния край на Българо-швейцарската програма за сътрудничество, но много от подкрепените инициативи продължават да действат в полза на нуждите на българското общество и след формалния краен срок на изпълнението на проектите.

Вижте тук подробна програма.