Документи

Изложба по Българо-швейцарската програма за сътрудничество

На 8-ми май 2019 г. Централното координационно звено в Министерския съвет и посолството на Конфедерация Швейцария у нас откриха фотографска изложба в Народното събрание, посветена на Българо-швейцарското сътрудничество. Експозицията с авторски фотографии под надслов „Хора за хората“ показва житейските истории на четиринадесет от стотиците проекти, реализирани през последните десет години у нас с финансовата подкрепа на Българо-швейцарската програма за сътрудничество. Автор на снимките е фотографът Иво Данчев (носител на отличието “Черноризец храбър” за 2012 г. и на специална награда за фотоесе от “БГ Прес Фото” за 2011 г.). След парламента фотоизложбата „Хора за хората: България и Швейцария” ще пътува до различни градове в страната.

Нормативни документи

Закони, наредби и други нормативни актове касаещи дейноста на Българо-швейцарската програма за сътрудничество.

Споразумения

Споразумения и договори с различни партньори и контрагенти по проекти на Програмата.

Доклади

Доклади и анализи от различни проекти на Българо-швейцарската програма за сътрудничество

Други

Презентации от събитие, електронни книги, ръководства, брошури и др.