Модернизирани трамваи за град София

Общата стойност на проекта е 3'000'000 швейцарски франка, от които швейцарската страна участва с 2'550'000 швейцарски франка или максимум 85% от общите разходи по проекта. Тези разходи включват директните плащания към BVB за закупуване на трамваите, транспортните разходи, обучението и управлението на проекта, както и 85% от изследването на различните форми на мобилност мобилност и/или мерките за изпълнение на препоръките му, разходите за одит и публичност, другите и непредвидените разходи по проекта.

Столична община участва с 15 % (60’000 швейцарски франка) - разходи за изследване на различните форми на мобилност и / или мерките за изпълнение на препоръките му, с цел да се подобрят публичните транспортни услуги в град София.

 „Столичен електротранспорт” ЕАД участва с 15 % (390'000 швейцарски франка), съответстващи на стоките, които трябва да бъдат закупени на място или предоставени в натура, плюс 15% от другите и непредвидените разходи. Закупените на място или предоставени стоки включват резервните части за прегледи, инструменти и оборудване за работното помещение, разтоварването на трамваите в София и адаптацията на трамваите, контактната мрежа и релсовия път в София. Ако общата стойност на тези доставки и услуги не достигне определеното участие на „Столичен електротранспорт” ЕАД (CHF 390'000), разликата може да бъде покрита чрез друго участие на „Столичен електротранспорт” ЕАД, включително участие в натура.

Чрез реализирането на проект „Модернизирани трамваи за град София” се подобрява качеството и достъпността на услугите в обществения транспорт на град София, чрез дарението и доставката за ”Столичен електротранспорт” ЕАД  на до 28 модернизирани трамваи Ве 4/6 S S от Базелската транспортна компания (BVB) и чрез провеждане на проучване на мултимодалната мобилност от Столична община.

Всяка мотриса разполага с общо 215 места за пътници. Трамваите са основно модернизирани през периода 1998-2002 г., като им е монтирана средна нископодова част, за да са достъпни за хора с увреждания и майки с детски колички.

Обслужването на пътниците по тези трамвайни линии подобри, а) надеждността на трамваите;  б) комфорта на хората; в) достъпността на трамваите за хора с увреждания и майки с колички, благодарение на нископодовата част.

 

Изпълнителна агенция

Инж. Евгений Ганчев

Ръководител на екипа за управление на проекта

от страна на „Столичен електротранспорт” ЕАД

бул.  “Княгиня  Мария  Луиза”  193

София 1233

България

Тел. +359 2 931 80 85                              

http://www.elektrotransportsf.com/

 

Г-н Дончо Барбалов

Ръководител на екипа за управление на проекта

от страна на Столична община

ул. „Московска” № 33

София 1000

България

http://www.sofia.bg/

  • 28 трамваи са приспособени към използваното в София междуресие 1009 мм и са в експлоатация по линии 8, 11 и 12 на „Столичен електротранспорт“ ЕАД;
  • 150 ватмани на „Столичен електротранспорт“ ЕАД са обучени да управляват трамваи Be 4/6 S;
  • 80 работници по поддръжката на „Столичен електротранспорт“ ЕАД са обучени на трамваи Be 4/6 S;
  • Доставени и монтирани са нови електромеханични подемни крикове, оборудване за диагностика и др. за работните помещения за ремонт на трамваите;
  • Доставени резервни части;
  • От Столична община е извършено преброяване на пътниците, ползващи обществения транспорт в София - 2018 г.;
  • Разработен е План за устойчива градска мобилност на Столична община до 2035 и е в процес на одобрение от Общината;
  • Ежедневна употреба на базелските трамваи  - около 1560 пътници за 1 трамвай на ден (общо около 16 милиона пътници са използвали базелските трамваи през 2018 г.);

Базелска транспортна компания (BVB).