Модернизирани трамваи за град София

Общата стойност на проекта е 3'000'000 швейцарски франка, от които швейцарската страна ще участва с 2'550'000 швейцарски франка или максимум 85% от общите разходи по проекта. Тези разходи включват директните плащания към BVB за закупуване на трамваите, транспортните разходи, обучението и управлението на проекта, както и 85% от изследването на различните форми на мобилност мобилност и/или мерките за изпълнение на препоръките му, разходите за одит и публичност, другите и непредвидените разходи по проекта.

Столична община ще участва с 15 % (60’000 швейцарски франка) - разходи за изследване на различните форми на мобилност и / или мерките за изпълнение на препоръките му, с цел да се подобрят публичните транспортни услуги в град София.

 „Столичен електротранспорт” ЕАД ще участва с 15 % (390'000 швейцарски франка), съответстващи на стоките, които трябва да бъдат закупени на място или предоставени в натура, плюс 15% от другите и непредвидените разходи. Закупените на място или предоставени стоки включват резервните части за прегледи, инструменти и оборудване за работното помещение, разтоварването на трамваите в София и адаптацията на трамваите, контактната мрежа и релсовия път в София. Ако общата стойност на тези доставки и услуги не достигне определеното участие на „Столичен електротранспорт” ЕАД (CHF 390'000), разликата може да бъде покрита чрез друго участие на „Столичен електротранспорт” ЕАД, включително участие в натура.

Целта на проекта „Модернизирани трамваи за град София” е да се подобри качеството и достъпността на услугите в обществения транспорт на град София чрез дарението и доставката за  ”Столичен електротранспорт” ЕАД  на до 28 модернизирани трамваи Ве 4/6 S и чрез провеждане на проучване на мултимодалната мобилност от Столична община.

 

 

Изпълнителна агенция

Инж. Евгений Ганчев

Ръководител на екипа за управление на проекта

от страна на „Столичен електротранспорт” ЕАД

бул.  “Княгиня  Мария  Луиза”  193

София 1233

България

Тел. +359 2 931 80 85                               http://www.elektrotransportsf.com/

 

Г-н Евгени Крусев

Ръководител на екипа за управление на проекта

от страна на Столична община

ул. „Московска” № 33

София 1000

България

Тел.: +359 2 986 10 08

http://www.sofia.bg/

В резултат от изпълнението на проекта 28 използвани, но модернизирани трамваи Be 4/6 S с нископодова част от Базелската компания за градски транспорт (BVB), ще бъдат доставени и пуснати в експлоатация  от „Столичен електротранспорт” ЕАД по две трамвайни линии на град София.

Обслужването на пътниците по тези трамвайни линии ще се подобри, в частност относно: а) Надеждност на трамваите;  б) Комфорта на трамваите; в) Достъпността на трамваите, благодарение на нископодовата част. Съгласно предварителния план на доставките първата партида от 4 трамваи и резервни части се очаква да пристигнат в град София през месец януари 2017 г., останалите трамваи по-късно през същата година.