Преодоляване на недостатъчния институционален капацитет за борба с корупцията и организираната престъпност в България

Проектът, осъществяван от Центъра за изследване на демокрацията, има за цел да подпомогне анти-корупционните политики и да увеличи капацитета на държавните институции за борба с икономическата организирана престъпност. Центърът прави оценка на съществуващата заплаха от тези престъпления и предлага промени в политиките на правителството, които ще засилят капацитета му да противостои на корупцията, данъчните измами и прането на пари. Бенефициенти на проекта са всички държавни институции, чиято роля е да предотвратяват и преследват тези престъпления. В проекта участват експерти от Прокуратурата, ДАНС, МВР, МО, МОН, МП, НАП, общини и други обществени институции. Чрез анализ на специфичните за всяка институция рискове се разработват политики и инструменти, които са пригодени към всяка конкретна институция. Центърът подпомага институциите, участващи в проекта, да създадат своя система за анти-корупционен мониторинг, като анализира риска, дава препоръки и предоставя обучение и образователни материали за служителите на съответната институция. В прокета участват два швейцарски партньора, Базелксия институт за упрваление (Basel Instute on Governance) и Федералната данъчна служба на Швейцария, които споделят своя опит в анализа на рисковете и разработването на инструменти и обучения за служителите на българските институции.

 

Общата цел на проекта е да подобри капацитета на държавните институции за борба с корупцията и тежките икономически престъпления, като данъчни измами и пране на пари. Конкретните цели са:

  • Усъвършенстване на анти-корупционните политики и механизми на ниво публични сектори и индивидулани институции;
  • Развитие на капацитет в няколко конкретни институции и сектора за прилагане и мониторинг на анти-корупционни политики чрез публикации на учебни помагала и обучение на служители;

Създаване на управленски капацитет и усъвършенстване на ефективността на институциите, борещи се срещу данъчните измами и прането на пари, чрез публикуването на практическо ръководство за преследването на тези престъпления.

 

Изпълнителна агенция

Огнян Шентов, Директор на проекта

Моис Файон, Мениджър на проекта, mois.faion@csd.bg

Център за изследване на демокрацията

Ул. Александър Жендов 5, София 1113

Тел. +3592 971 3000

www.csd.bg

Центърът за изследване на демокрацията и неговите швейцарски партньори успяха да постигнат следните резултати: (а) подпомогнаха разработването и изпълнението на Националната антикорупционна стратегия 2015 – 2019 г.; (б) анализираха и посочиха конкретни корупционни рискове и такива свързани със скритата икономика в България, включително опасни практики за завладяване на държавата; (в) подпомогнаха координацията и сътрудничеството на национално равнище на институциите за противодействие на изпирането на пари. Някои от по-важните конкретни резултати от проекта са:

  • На 4 юли 2016 г. Центърът за изследване на демокрацията проведе обществено-политически форум за противодействие на корупцията. По време на форума беше представен Докладът за оценка на корупцията, в който се разглеждат равнището на корупцията и развитието на антикорупционните стратегии и политики през 2015 – 2016 г. На форума присъстваха г-н Росен Плевнелиев, Президент на Република България, г-н Лозан Панов, Председател на Висшия касационен съд, вице-премиерите г-жа Меглена Кунева и г-жа Румяна Бъчварова, и министъра на правосъдието г-жа Екатерина Захариева. Събитието беше отразено от основните български медии. Важността на анализите и препоръките на Центъра за борбата срещу корупцията беше потвърдена чрез поканата към експертите на Центъра да представят основните изводи от доклада на заседание на Министерсия съвет на 6 юли 2016 г. (подробна информация за форума, презентация и видео може да се видят на страницата на Центъра:  http://www.csd.bg/artShow.php?id=17722).
  • Центърът за изследване на демокрацията и неговите швейцарски партньори разработиха инструмент за мониторинг на анти-корупционните дейности, който беше тестван в Министерството на вътрешните работи (Пътна полиция и Гранична полиция), Министерстовото на отбраната, и в община Бургас.

През октомври 2015 г. група служители от български държавни институции посети швейцарски институции в Берн и се запозна с техните анти-корупционни практики. В същото време представители на швейцарската Федерална данъчна служба взеха участие в работни срещи в Националната агенция по приходите.

Дейностите и резултатите от проекта са в график. Не е правена формална оценка на проекта.

Partner: Basel Institute on Governance

Gretta Fenner, Director

Contact:

Elena Hounta, elena.hounta@baselgovernance.orgBasel Institute on GovernanceSteinenring 60, Basel 4051Tel. 061 205 55 11www.baselgovernance.org