Създаване на българо-швейцарска ортопедична работилница

Целта на проекта е да се осигури въвеждане и прилагане на иновативни швейцарски подходи и ноу-хау при предоставяне на услугата „лечение на специфични ортопедични проблеми в детска възраст” на деца от цялата страна. За постигане на тази цел се оборудва ортопедична работилница по швейцарски модел, в която да се предоставят специфични здравни услуги на деца с ортопедични проблеми от цялата страна от швейцарски и български специалисти. Обучението на български ортопедични техници съгласно най-добрите европейски и швейцарски стандарти, както и разпространение на информация сред ортопедите за ползите от неинвазивния, щадящ децата подход на швейцарските им колеги осигурява приемственост и дългосрочен ефект от проекта.

Създаване и оборудване на функционираща ортопедична работилница по швейцарски модел, за подобряване достъпа до специфични медицински услуги на деца с ортопедични проблеми. Въвеждане и разпространение на швейцарски ноу-хау относно методологията на лечение и технологията на производство на ортопедични средства за деца с ортопедични проблеми. Работилницата се обслужва предимно от обучените по проекта ортопедични техници, които постепенно поемат повече ангажименти от швейцарските си колеги.

 

Изпълнителна агенция

Даниела Димитрова

Фондация „Обществен дарителски фонд – Стара Загора”

Ул. „Граф Игнатиев” 14,

гр. Стара Загора 6000;

тел./факс: 042 / 602-155;

office@fund-sz.org;

www.fund-sz.org

В резултат имаме оборудвана ортопедична работилница, в която са прегледани близо 600 деца и са произведени повече от 100 ортопедични устройства. В момента се обучават четирима ортопедични техници.

Мануела Малеева

Fondation Swissclinical

Grand-Rue 33,

1814 La Tour-de-Peilz,

Switzerland

Tel. : +41 21 971 20 25

Fax : +41 21 971 20 27

www.fondationswissclinical.org/