Контакти

Национално координационно звено
Министерски съвет
Ръководител - Иван Иванов, директор на Дирекция
„Централно координационно звено" 
Тел. (+359 2) 940 20 59
e-mail: I.Ivanov@government.bg

 

Швейцарски офис за сътрудничество
Посолство на Швейцария
Ул. Шипка 33, София 1504
Тел. (+359 2) 942 01 15
e-mail: scosofia@eda.admin.ch