За нас


На 7 септември 2010 г. президентът на Конфедерация Швейцария г-жа Дорис Лойтхард и министърът на външните работи  г-жа Мишлин Калми-Рей  заедно с българския министър по управление на средствата от Европейския съюз г-н Томислав Дончев подписаха  Рамково споразумение между България и Швейцария.

Чрез този финансов принос Швейцария допринася за намаляване на икономическите и социални разлики в разширения Европейски съюз. От 2007 година Швейцария финансира с 1 милиард шв. франка проекти и програми в полза на десетте страни, приети за членки на ЕС през май 2004 година. Новоприетите в ЕС през 2007 г. държави България и Румъния ще бъдат финансирани допълнително с 257 милиона шв. франка.

Приносът за България в размер на 76 милиона шв. франка ще се реализира под формата на проекти и програми, които Швейцария ще направлява на място. Споразумението урежда предмета и прилагането на швейцарския финансов принос. Швейцария взема участие в области, в които България е заявила, че има най-голяма нужда да наваксва и в които Швейцария е конкурентоспособна (например експертни познания). В тези области са включени: сигурност и реформи, подкрепа на гражданското общество, интеграция на малцинствата, околна среда и инфраструктура, подпомагане на частния сектор, изследване и образование, както и институционално партньорство.