Започна изграждането на Центъра за опасни битови отпадъци в Шумен

15 May 2018

 

Започна строителството на Центъра за разделно събиране и временно съхраняване на опасни битови отпадъци в Шумен, изграждан със съфинансиране от Българо-швейцарската програма за сътрудничество.

Днес представители на Швейцарския офис за сътрудничество, Националното координационно звено в МС, Министерството на околната среда и Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС), което е изпълняващата агенция по проекта, посетиха строителната площадка на Центъра.

Разположена на площ от три декара на изхода на Шумен в посока Варна, Центърът е разчетен за складирането на до 45 тона годишно на опасни битови отпадъци - бои, лакове и техните опаковки, лекарства с изтекъл срок на годност.

Освен в Шумен подобни пилотни центрове се предвижда да бъдат изградени в Разград, Левски, Созопол и Съединение до декември 2019.

В проекта за разделно събиране на опасните битови отпадъци участват общо 22 общини. Опасните отпадъци ще бъдат събирани със специално оборудвани моторни превозни средства и съхранявани временно в специалните центрове. Персоналът в  тези центрове ще премине през специално обучение.

Пилотната схема за  разделно събиране и временно съхраняване на опасни битови отпадъци, която за първи път ще бъде приложена в България, ще обхване 360 хиляди жители.

Общата стойност на проекта е  8.8 млн. швейцарски франка. Съфинансирането от българска страна е 15 процента.


Повече можете да видите тук:

http://www.swiss-contribution.bg/funds/opasni-otpadatsi-ot-bita

https://bit.ly/2wDdR90