Изключителни резултати по Програма ЗОВ

26 Jun 2019

„Интегрирани здравни, образователни и социални услуги, които дават изключителни резултати, когато са адресирани спрямо нуждите на общините“ – тази дефиниция на Програма ЗОВ даде министърът на труда и социалната политика Бисер Петков на заключителното събитие на програмата. Той подчерта, че много от практиките по проекта съответстват пряко на целите на разработения от Министерството на труда и социалната политика Закон за социалните услуги. Това е и пътят към активното социално включване на уязвими групи.

Н. Пр. Мюриел Берсе-Коен, Посланик на Швейцария в България, отбеляза отличното сътрудничество между институции и общини. Тя припомни, че Програма ЗОВ е дала началото на промяна на важни политики за образование и здравеопазване, като повече от 5 000 деца са въвлечени в различните дейности.  Като следваща стъпка г-жа Коен подчерта нуждата от устойчивост и да се работи активно с родителите, които да виждат смисъл и нужда от образованието на децата си.

Г-жа Деница Сачева, заместник министър на образованието и науката, открои три значими постижения на Програма ЗОВ:

  1. Каузата за ранно детско развитие показва, че моделът е успешен и шансовете за развитие на включените деца са по-големи;
  2. Програмата утвърди един успешен интегриран модел, който включва здравни, социални и образователни услуги;
  3. Професията образователен медиатор вече е факт в класификатора на професии и има заделено финансиране в МОН. Готви се стандарт и специализирани образователни програми, които допълнително ще помогнат за нейното развитие.

На събитието бяха представени част от резултатите по програмата - 28 построени/обновени училища, детски градини и здравни кабинети; 48 обучени здравни и образователни медиатори; 700 обучени педагози; повече от 5 000 нови деца от 3 до 10 годишна възраст в нови групи и допълнителни занимания по български език; повече от 10 000 родители, участвали в консултации и срещи за мотивация. Програмата се изпълни на територията на Бургас, Сливен, Русе, Пловдив, Шумен и Монтана в партньорство между Министерство на труда и социалната политика, Министерство на здравеопазването, Министерство на образованието и науката.

Подробна информация за проведената заключителна конференция можете да прочетете на сайта на програмата: http://zovprogramme.bg/bg/news/ofitsialno-sbitie/zaklyuchitelna-konferentsiya-programa-zov-se-dokaza-kato-dobre-raboteshch-model