„Сини стаи“ бяха открити в Хасково и Смолян

28 Aug 2018

„Сини“ стаи бяха официално открити днес в Хасково и Смолян с финансовата подкрепа на  Българо-швейцарската програма за сътрудничество по проект „Укрепване на правния и институционалния капацитет на съдебната система в сферата на правосъдието за деца”.

Синята стая“ е специализирано помещение за щадящо изслушване на деца в досег със закона. Тя включва две помещения, които имат отделни входове. Свърза ни са чрез обща стена, част от която е специално стъкло. Психолози и експерти, обучени за работа с деца, разговарят  с непълнолетните и малолетните в стаята, която е с предразполагаща отмосфера, а съдии, прокурори, полицейски служители и адвокати могат да следят разговора от съседно помещение. Те имат възможност да задават въпроси на детето чрез експерта, обучен за работа с деца. 

 „Сините“ стаи са изградени и оборудвани от Министерството на правосъдието, а помещенията са предоставени безвъзмездно от общините Хасково и Смолян.  А окръжните съдилища там ще осигуряват организацията и координацията за ползването им от всички институции, които работят с деца.

„Работата с деца, пострадали от престъпления и деца правонарушители, е особено деликатна. За постигането на доверие при изслушването им както по наказателни, така и по граждански производства са нужни не само обучени професионалисти, но и подходяща среда“, заяви заместник-министърът на правосъдието Евгени Стоянов на събитието в Хасково. “Статистиката в Хасковския съдебен район показва ясно необходимостта от функционирането на „синя“ стая, каза председателят на Окръжния съд в Хасково Миглена Тянкова.  На събитието присъства и Даниела Димитрова, представител на Швейцарското посолство.

На събитието в Смолян кметът Николай Мелемов подчерта, че днешното събитие е един добър пример за взаимодействие между институциите.

На церемониите по откриването на „сините“ стаи присъстваха съдии и прокурори от Хасково и Смолян, представители на Областните дирекции на МВР, на дирекциите „Социално подпомагане, на отделите „Закрила на детето“, на местните комисии за борба с противообществени прояви на малолетни и непълнолетни, социални работници и др.

 Заместник-министър Стоянов благодари на швейцарското правителство за съществения принос по изграждането на материалната база, позволяваща щадящо изслушването на деца в досег със закона. Чрез финансова помощ на Българо-швейцарската програма за сътрудничество в последните две години и половина  Министерството на правосъдието изгради общо 8 „сини стаи“ в страната - във Варна, Плевен, Козлодуй, Враца, Хасково, Смолян, Добрич и Разград.

Предстои откриването на „сини“ стаи в Ловеч, Търговище, Силистра и Кърджали.

В рамките на проекта в пет пилотни съдилища действат специализирани съдебни състави за работа с деца (Окръжен съд Варна, Районен съд Варна, Окръжен съд Пловдив, Районен съд Пловдив и Районен съд Козлодуй). Съдии, прокурори, полицейски служители и социални работници, работещи в тези райони, преминаха специално обучение. Работна група на Министерството изготви Закон за изменение и допълнение на Наказателно процесуалния кодекс, регламентиращи делата с участие на деца.

Повече за проекта тук