Представяне на швейцарския опит в обучение за „зелени“ обществени поръчки

03 Jun 2019

Швейцарски експерти ще  споделят опита си и добри практики при възлагането на „зелени“ обществени поръчки в сфери като строителството, околната среда, текстил и др. Обучението „Възлагане на „зелени“ обществени поръчки“, е организирано от Агенцията за обществени поръчки от 3 до 6 юни 2019 в София.

Темите и примерите на обучението са насочени към представители на държавната администрация, регионалните структури , общините, бизнеса и публичноправни организации. То е част от проекта „Методическа подкрепа за развитието на „зелените“ обществени поръчки в България“, изпълняван в рамките на Българо-швейцарската програма за сътрудничество.

Ще бъде представено Практическото помагало (Практическо помагало - английска версия) за възлагане на „зелени“ обществени поръчки, което бе изготвено в рамките на проекта. Такова помагало се издава за първи път в България. За изработването му бе направено специално проучване на потенциала на националния пазар за „зелени“ обществени поръчки и бяха подбрани 12 продуктови групи и разработени конкретни примери за екологосъобразни критерии за „зелено“ възлагане.

Проектът за „зелени“ поръчки, изпълняван от Агенцията по обществени поръчки в периода март 2015 -  юни 2019 е на стойност 545 000 шв. франка. В рамките на проекта са организирани две посещения в Швейцария  за обмяна на опит на български експерти. Осъществени бяха серия обучения за представители на държавната администрация, месните власти, общините, бизнеса и публичноправни организации.

Агенцията по обществени поръчки публикува справочник:

Устойчиви обществени поръчки. Каталог с добри практики от Швейцария (EN)

Справочник:  Устойчиви обществени поръчки. Каталог с добри практики от Швейцария (BG)

Видеоклип с колаж от снимки от проведените обучения: https://gopro.com/v/o64rPv7Vamp96

Презентации:

Презентации на български език

Презентации на английски език