Практическо помагало за възлагане на "зелени" обществени поръчки

18 Mar 2019

По проект "Методическа покрепа за развитието на „зелените“ обществени поръчки в България" е изготвено практическо помагало/наръчник по "зелени" обществени поръчки, съдържащ селектирани продуктови групи, зелени критерии за тях, практически съвети за прилагането им в хода на възлагателния процес и друга полезна информация.

Наръчникът можете да намерите на сайта на АОП, раздел „Законодателство и методология“, секция “Наръчници“: https://bit.ly/2uaRIuI