Полицаи и деца работят заедно срещу детската престъпност

11 Dec 2018

Съвместната работа на полицаи и деца за  намаляване на детската престъпност в България ще бъде представена на 12 декември (сряда) в София. Това е заключителното събитие на петгодишен проект на Главна дирекция „Национална полиция“ на МВР, изпълнен с подкрепата на швейцарското правителство.

В рамките на този проект в България през 2016 година започнаха да действат над двеста "Детски полицейски управления".  Близо пет хиляди деца между 8 и 12 години от цялата страна се учат на умения за лична безопасност и адекватно поведение в критични ситуации, нетърпимост към противообществените деяния, познаване на гражданските си права и задължения . Тази информация е събрана и налична онлайн на специална интернет страница към МВР ("Детска сигурност"). Разработена от ученици, страницата предоставя полезни  и актуални съвети  на деца, родители, както и на специалистите, работещи с деца.

Осъвременена е Националната полицейска обучителна програма "Работа на полицията в училищата", която е насочена към генералната превенция и изграждането на модели за безопасно поведение у децата. Полицейски експерти са изнесли над осем хиляди лекции  пред близо 140 000 деца от цялата страна. 

Близо 300 полицейски служители, ангажирани с работа с деца,  са преминали различни видове обучения  и обмяна на опит с швейцарски експерти по превенция на младежката престъпност. Подпомогнато е техническото обновяване на детските педагогически стаи в страната.

Проектът - на обща стойност 730 хиляди шв. франка, от които 85% са швейцарско съфинансиране, е част от Тематичен фонд Сигурност на Българо-швейцарската програма за сътрудничество. Основният швейцарски партньор на Главна дирекция „Национална полиция“ на МВР по този проект е Полицейската академия в Саватан, а от българска страна - институции, ангажирани пряко с работата с деца – Държавната агенция за закрила на детето, Централната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, Министерството на образованието и науката и др.

Повече за проекта: https://bit.ly/2AVDUXY