Първите ученици по швейцарската система за дуално образование получиха своите дипломи

15 May 2017

20 ученици от Професионалната гимназия „Иван Хаджиенов“ в Казанлък получиха днес удостоверение за завършено дуално обучение по швейцарски модел „учене чрез работа“, който допълва дипломите им за средно образование и сертификата за професионална квалификация за машинни техници, специалност „Машини и системи с цифрово-програмно управление“. Това е първият випуск в България, който завършва училище по българо-швейцарския проект ДОМИНО (Дуално образование за модерните изисквания и нужди на обществото), финансиран по Българо-швейцарската програма за сътрудничество.

Професионалната гимназия “Иван Хаджиенов“ е едно от двете училища в България, които през 2015 година започнаха пилотно да прилагат дуално образование в рамките на ДОМИНО. „Вие поставихте основата на нов модел, който ще бъде приложен и в други училища“ – с тези думи Ролан Питон, ръководител на Швейцарския офис за сътрудничество се обърна на тържеството днес към ученици и учители. „И този успех нямаше да бъде възможен без участието на бизнеса. Сътрудничеството на бизнеса е изключително важно за успеха на дуалната система“. Дуалната система е основата на икономическото развитие и ниската младежка безработица в Швейцария.

Учениците бяха приветствани от заместник-кмета на Казанлък Цветолина Цветкова, началникът на Регионалното управление по образование – Стара Загора Татяна Димитрова прочете поздравителен адрес от министъра на образованието и науката Красимир Вълчев.

„Знаете пътя към нашите предприятия, добре дошли при нас“ – казаха от фирмите-партньори по ДОМИНО. Учениците, които сега завършват, имаха възможност да работят в три фирми в реална работна среда, насочвани от наставници, както и да получават заплащане по трудов договор. Близо 90 процента от завършващите ученици възнамеряват да постъпят на работата в предприятията, в които са били на стаж. Някои още утре отиват да подпишат постоянни трудови договори. Някои планират да учат задочно висше образование, като съвместяват с работа в познатите им предприятия.

Първата паралелка по ДОМИНО завършва с много добър успех, посочи класната ръководителка Марияна Йорданова. В момента общо 125 ученици се обучават по дуалната форма в две специалности „Машинен техник – машини и системи с цифрово-програмно управление“ и „Мехатроника“. От есента ще бъдат отворени още четири паралелки по ДОМИНО, съобщи директорката на Професионалната гимназия „Иван Хаджиенов“ Мариана Демирева.

В момента в рамките на проекта се обучават 425 ученици по общо пет професии в 16 професионални гимназии в цялата страна над 63 водещи български и чуждестранни фирми-партньори. През новата учебна в проекта се очакват нови 14 училища и три нови професии, както и още фирми-партньори. До 2019 година, когато проектът приключва, ДОМИНО планира да обхване поне 1 200 ученици, 15 професионални училища, както и най-малко десет професии. Бюджетът на проекта е 3 530 000 швейцарски франка, като 15 процента е съфинансирането от българското Министерство на образованието и науката. Използван е основно опитът на Швейцария, но и на други страни, както и добрите традиции на българското професионално обучение.

Повече за проекто ДОМИНО на официалния сайт на проекта: http://dominoproject.bg/