Над 70% от завършилите дуално работят по специалността

21 Feb 2019

През учебната 2018/2019 година 1600 ученици от 32 професионални гимназии в 19 града от цяла България се обучават по дуалната система по 12 професии в рамките на проект ДОМИНО.

Партньори по него са над 170 български и чуждестранни фирми. Бюджетът на Проекта е 3 530 000 швейцарски франка. Той е финансиран от Конфедерация Швейцария по Българо-швейцарската програма за сътрудничество, като 15% е съфинансирането от Министерството на образованието и науката.
Дуалното образование се въвежда в България в рамките на проект „Швейцарска подкрепа за въвеждане принципите на дуалното обучение в българската образователна система“, по-известен като ДОМИНО. В рамките на Проекта в края на февруари предстои работно пътуване до Берн. Директори на професионални гимназии и представители на бизнеса ще се запознаят на място с практическите аспекти на дуалното обучение в Швейцария, ползите за бизнеса, както и ролите и ангажиментите на всички участващи страни. В програмата са включени срещи и посещения в професионални гимназии и фирми, назначили ученици в дуална форма на образование. Практиката показа, че визитите са изключително полезни за фирмите партньори, за да видят на практика как се прилага дуалното обучение в Швейцария, което ги прави по-уверени в работата им в България. 
През юни ще се проведе международна конференция, на която ще бъдат отчетени постигнатите резултати от прилагането на ДОМИНО. Ще бъдат наградени най-добрите фирми партньори, учители и наставници.

 

Източник: в-к "Аз Буки"