Модерна лаборатория за обучение на експерти по криминалистика отваря врати с швейцарска подкрепа

12 Dec 2018

В Академията на МВР ще заработи съвременна лаборатория за обучение на експерти по криминалистика с голям капацитет и модерно оборудване, осигурени с подкрепата на швейцарското правителство.

Лабораторията ще бъде открита на 13 декември 2018 (четвъртък) от министъра на вътрешните работи Младен Маринов и швейцарския професор Пиер Марго, световен експерт по криминалистични изследвания.

Изградена по модела на водещи обучителни центрове в Европа, лабораторията разполага с всичко необходимо за извършването на цялостни криминалистични изследвания в съответствие с най-добрите международни практики. Изградена е в рамките на изпълнявания с швейцарско финансиране петгодишен проект  „Изграждане на капацитет на експерти по криминалистика“, чиято главна цел е да модернизира криминалистичните изследвания в България. Част от Тематичния фонд Сигурност на Българо-швейцарската програма за сътрудничество, проектът е с бюджет близо 1,2 милиона швейцарски франка, от които 85% са швейцарско съфинансиране.

ДНК - анализите на лабораторията в научноизследователския институт по криминалистика на МВР, която има международно призната акредитация, са приемани днес във всеки съд в Европа и света. Оборудването й, конкретно капацитетът за ДНК - анализи, отговарят на нарасналите полицейски нужди при такъв тип разследвания. Увеличени бяха и възможностите за балистични анализи чрез мощни сравнителни микроскопи.

Четиригодишната програма за обучение по криминалистика в Академията бе актуализирана с подкрепата на екип от Университета в Лозана. Две нови ръководства за експерти криминалисти се използват за подготовката на новоназначени експерт - криминалисти и над  120 студенти в Академията, които предстои да се дипломират през 2019 година.

Изпълнението на проекта е тясно свързано с друг проект на Полицейската академия с швейцарско финансиране, който е насочен върху достигането на европейските полицейски стандарти, които зачитат върховенството на закона и човешките права. Използвайки швейцарския опит, от април тази година в Академията действа съвременен тренировъчен полигон за обучения с практическа насоченост и симулация на реални ситуации. С подкрепата на Полицейската академия в Саватан бе разработен нов обучителен наръчник за изпълнението на полицейските задължения при отчитането на човешките права, който се използва при обучението на българските курсанти.

Общо 11 проекта са финансирани в рамките на Тематичен фонд Сигурност на Българо-швейцарската програма за сътрудничество, съфинансиран от швейцарското правителство с близо 9,8 милиона шв. франка. През петте години на функционирането си Фонд Сигурност се утвърди като ефективно и ефикасно средство за подкрепа на България да се увеличи капацитетът на институциите, които са ангажирани с борбата срещу организираната престъпност.

Сътрудничеството между двете страни обхваща множество взаимносвързани въпроси от сферата на сигурността като полицейско сътрудничество, съвместни разследващи екипи, съдебната реформа, човешките права, борбата с организираната престъпност и трафика на хора. В началото на тази година България и Швейцария подписаха двустранно споразумение за полицейско сътрудничество.