Медийно пътуване по програма ЗОВ

26 Nov 2018

На 21 и 22 ноември 2018 г., Централното координационно звено към Министерски съвет, съвместно с екипа на програма ЗОВ инициираха поредица от срещи на журналисти с представители на Община Сливен, където бяха запознати с Българо-Швейцарската програма за сътрудничество в България, както и с постигнатите резултати по програма ЗОВ конкретно.

Основни цели на програма ЗОВ са подобряване условията на живот на роми и други уязвими групи, чрез осигуряване на по-добър достъп и качество на здравеопазването и образованието. Партньори по програмата са Министерството на труда и социалната политика, Министерството на образованието и науката и Министерството на здравеопазването. Това поясни госпожа Ирина Файон, ръководител на програма ЗОВ.

На срещата в община Сливен присъства и господин Стоян Марков, заместник-кмет „Икономическо развитие“. На журналистически въпрос относно продължаване на започнатото по проекта след неговия край през 2019 г., господин Марков изрази увереност, че изградената детска градина, културно-образователен център и медицински пункт в квартал „Надежда“ ще продължат своето функциониране, още повече, че по проект на общината се предвижда разширяване на дейностите и извън квартала с цел мултиплициране на ефекта от ЗОВ. С помощта на образователните и здравни медиатори (вече официално фигуриращи в регистъра на професиите) се регулира посещаемостта в детските градини и здравните пунктове. Правят се кампании за подобряване на осведомеността на млади майки, бременни жени, деца и ученици, както и медицински прегледи и консултации.

След срещата в общината, на журналистите бе представена и новоизградената детска градина по проекта, чието официално откриване бе направено на 22 ноември. В нея над 130 деца ще имат възможност за първи път в живота да посещават детска ясла и градина в „Надежда“, ромският квартал на град Сливен. Бе направена обиколка на сградата, като журналистите имаха възможност да зададат своите въпроси на директорката на детската градина, както и на представителите на партньорите по проекта за изграждането й – организация „Ромска академия за култура и образование“ и фондация „Здравето на ромите“.

Официални гости на откриването на детска градина „Надежда“ бяха посланикът на Швейцария г-жа Мюриел Берсе Коен, кметът на Сливен Стефан Радев, заместник-министърът на образованието и науката Деница Сачева, заместник-министърът на труда и социалната политика Зорница Русинова и директорът на дирекция „Централно координационно звено“ в Министерски съвет Иван Иванов.