Комитет за наблюдение по Българо-швейцарската програма за сътрудничество

26 Feb 2018

В рамките на комитета беше представен напредъкът по изпълнението на различните тематични области и проекти. Участниците - бенефициенти и оператори на фондове, разказаха за постигнатите ефекти и успешно прилагане на пилотни модели. Беше изразено очакване част от тях да прерастнат в национални политики и изпълнението да продължи с държавни средства. Участниците в комитета единодушно одобриха годишния доклад, който ще бъде обсъден обект на дискусии на предстоящата годишна среща с швейцарските колеги. С презентация за извършените одити и направените констатации се включи Изпълнителна агенция "Одит на средствата от ЕС".