Домашните грижи - алтернативата на скъпия болничен престой или на дома за възрастни хора

09 Jun 2017

„Проектът „Домашни грижи за независим и достоен живот е успешен модел за интегрирано предоставяне на здравни и социални услуги по домовете на възрастни хора с хронични заболявания и трайни увреждания, който може да бъде добър пример за много други страни“. Това заяви посланикът на Конфедерация Швейцария Денис Кнобел, по време на международна конференция на тема „Домашните грижи – успешен модел за предоставяне на интегрирани здравно-социални услуги в общността“ , организирана от Българския Червен кръст с подкрепата на посолството на Конфедерация Швейцария. Кнобел изрази своето задоволство от изграденото успешно сътрудничество и постигнатите резултати.

Форумът, в който взеха участие представители от Швейцарския Червен кръст, Швейцарската агенция за сътрудничество и развитие, Световната здравна организация, представителството на ЕК в България, организации от Румъния и Македония, представители на Министерството на труда и социалната политика, Министерството на здравеопазването и НСОРБ бе открит от председателя на БЧК г-н Христо Григоров.

Заместник-министърът на труда и социалната политика Росица Димитрова подчерта ангажираността на министерството за развитието на интегрираните услуги и постигнатите отлични резултати по проекта, изпълнен в широко партньорство между БЧК, като бенефициент и Министерството на здравеопазването, Министерството на труда и социалната политика и Швейцарския Червен кръст.

Лидия Нейчева, заместник-министър на здравеопазването, изрази подкрепата си за продължаване изпълнението на дейностите за интегрирана домашна грижа.

Обединените усилия и активното участие на всички партньори, доведоха до първата законодателна уредба на интегрираните здравно-социални услуги през 2015 г. Бяха направени и първи крачки към изграждането на подходящи модели на обучение на кадрите в тази сфера, стандарти за качество и финансови механизми. По проект „Домашни грижи за независим и достоен живот“ са изградени четири центъра за „Домашни грижи“ в общините Враца, Бяла Слатина, Криводол и Оряхово. Повече от 400 възрастни хора с хронични заболявания и трайни увреждания получават професионални здравни грижи и социални услуги в техните домове.