Четвърта годишна среща по Българо-швейцарската програма за сътрудничество

18 Mar 2015

По време на Четвъртата годишна среща по Българо-швейцарската програма за сътрудничество, официално бе подписано споразумението за проект „Методическа подкрепа за развитие на зелени обществени поръчки в България".

Така, с подписите на Ръководителя на Националното координационно звено в администрацията на Министерския съвет (НКЗ) - г-жа Марияна Кордова и изпълнителния директор на ИАНМСП - г-жа М. Захариева от българска страна и от швейцарска страна - НП Денис Кнобел, посланик на Конфедерация Швейцария в България бе даден старт на изпълнението на този проект. Oбщият бюджет на проекта е 545 000 швейцарски франка, в т.ч. 463 250 швейцарски франка, швейцарски принос.

Целта на проекта е създаване на условия за системно, целенасочено и последователно развитие на "зелени" обществени поръчки в страната, включително разработване на цялостен модел за "зелени" договори по обществени поръчки. Изпълнителна агенция по този проект e Агенцията по обществени поръчки, а Междинен орган е Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средни предприятия.

Церемонията бе проведена на 18 март 2015 г. в Резиденция „Бояна", гр.  София по време на Годишната среща на Програмата.

Годишната среща бе открита и водена от ръководителя на НКЗ. Участие взеха г-н Адриан Метр, заместник-директор „Сътрудничество с Източна Европа" в Швейцарската агенция за развитие и сътрудничество (SDC), г-н Хуго Бругман, ръководител на отдел „Принос към разширяването на Европейския съюз" в Държавния секретариат за икономически въпроси (SECO), представители на Посолството на Конфедерация Швейцария в София, ръководителите на Разплащателния и Одитния орган, както и представители на междинните органи, изпълнителните агенции и НКЗ.

По време на срещата ръководителят на НКЗ подчерта съвместните усилия на двете страни при постигането на успешното договаряне на 100% от средствата по Българо-швейцарската програма за сътрудничество - „Това беше и целта, която беше поставена по време на миналогодишната среща и  и се радвам да съобщя, че целта е постигната".

„....Виждам, осезаеми резултати от нашите проекти и мисля, че върху това трябва да се съсредоточим и в бъдеще. Бенефициентите в трябва да бъдат в центъра на фокуса на нашата работа....", заяви Негово Превъзходителство Денис Кнобел - Посланик на Конфедерация Швейцария в България.

По време на срещата, НКЗ представи Годишния доклад за изпълнението на Българо - швейцарската програма за 2014 г. като бяха докладвани конкретните резултати, свързани с изпълнението на програмата. И двете страни имаха възможност да разгледат и да обсъдят въпросите, свързани с изпълнението на програмата.

Ръководителят на Швейцарския офис, отговарящ за програмата в швейцарското посолство в София, представи напредъка по тематичните фондове на програмата, както и перспективите за изпълнението на проектите им през 2015 г.

Съгласувани бяха предстоящите действия за 2015 г. в рамките на прилагане на насочен към конкретни резултати подход при управлението, наблюдението и контрола на програмата. Подчертано беше, че подсилването на административен капацитет на ИА, МО и НКЗ  ще гарантира ефективното й изпълнение.