ЧЕТИ МЕЖДУ РЕДОВЕТЕ: НЕЩАТА СА ТОЧНО ТАКИВА, КАКВИТО НЕ ГИ ВИЖДАШ! НАЦИОНАЛНА КАМПАНИЯ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА ТРАФИКА НА ХОРА ПО ПОВОД 18 ОКТОМВРИ – ЕВРОПЕЙСКИЯ ДЕН ЗА БОРБА С ТРАФИКА НА ХОРА

03 Oct 2017

Националната комисия за борба с трафика на хора стартира ежегодната си кампания по повод 18 октомври – Европейския ден за борба с трафика на хора.

                Глобалното развитие и разпространение на достъпа до интернет създават допълнителни предизвикателства за противодействието на трафика на хора. Ето защо, традиционната кампания тази година е насочена към информирането на обществеността и специфичните уязвими групи по отношение рисковете от въвличане в схеми на трафик на хора чрез интернет.

Глобалната мрежа се използва все повече, както като средство за набиране на хора и трафик с цел сексуална и трудова експлоатация, така и за набиране на хора и експлоатирането им под други форми  -  с цел просия или сключване на насилствен и фиктивен брак. Средства за набиране на жертвите често са социалните мрежи и интернет страници на брачни агенции, агенции за ескорт, сайтове за запознанства, страници, които предлагат работа в сферата на услугите, като помощ в домакинството, сервитьорство и барманство, Au Pair и лични грижи, модели и забавление, строителство, производство, селско стопанство, курсове за обучение и др. Голяма част от рекламирането на жертвите, най-често при трафика с цел сексуална експлоатация, става също през интернет сайтове, а често жертвата рекламира „собствените“ си услуги онлайн. Интернет се ползва и с цел разпространение на порнографски материали и на по-късен етап като форма на изнудване на жертвите, фигуриращи в материалите. При сексуалната експлоатация и порнография особено уязвими са децата, младите жени, както и хората с по-ниска интернет култура и информираност.

Едновременно с това, интернет може да бъде и средство за противодействие на трафика на хора, както по отношение на ефективното разследване на престъплението, така и като инструмент за превенция. 

 

В рамките на кампанията са планирани различни инициативи на национално и местно ниво, целящи информирането на широката общественост за рисковете от въвличане в трафик на хора чрез интернет, както и дискутиране на възможността мрежата да се ползва за детекция и разследване на престъплението.

Основна част от инициативите е провеждането на експертен форум, в партньорство с Посолството на Великобритания в България и с международно участие, посветен на интернет и борбата с трафика на хора, който ще събере представители на отговорните институции, академичните среди и гражданските и изследователски организации, както и представители на европейските институции и страните-членки на ЕС, които са основни страни на дестинация за жертви от България. Форумът ще даде пространство за обмен на знания и опит по проблема с използването на интернет при набирането на жертвите, както и за противодействието на престъплението и неговата превенция.

Посредством различни онлайн и офлайн средства и комуникационни канали, кампанията ще насочи общественото внимание към примамливите обяви за работа или запознанство, които могат да бъдат измамно привлекателни на пръв поглед, но в същността си да крият голям риск. Целта на кампанията е да информира и създаде една по-висока чувствителност при предприемането на решаващи житейски стъпки, които често пъти биват умело използвани от трафикантите, защото както гласи и основното послание на кампанията, много често „НЕЩАТА СА ТОЧНО ТАКИВА, КАКВИТО НЕ ГИ ВИЖДАШ!“.

 

Научете повече на www.antitraffic.bg